Na zkvalitnění odborného školství v kraji půjde přes 200 milionů korun

Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
ZLÍNSKÝ KRAJ - Přes 200 milionů korun z evropského Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bude ve Zlínském kraji v období od ledna 2021 do listopadu 2023 využito ke zkvalitnění odborného školství a podnícení zájmu dětí a žáků o polytechnické obory, a to již díky spolupráci mezi mateřskými, základními, středními i vysokými školami v regionu. Server Zlin.cz o tom informovala Helena Mráčková z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Klíčové aktivity jsou zacíleny na zvyšování dovedností pedagogů v oblasti digitálních technologií a jejich efektivní využívání při výuce. Také jde o podporu podnikavosti a vůbec celkové kreativity mládeže. Do projektu je zapojeno 44 partnerů, mezi nimiž figurují zejména střední odborné školy – jak krajské, tak církevní i soukromé – dále Univerzita Tomáše Bati, ale také například Hvězdárna Valašské Meziříčí, Krajská hospodářská komora a další významní hráči na poli výzkumu, vědy a inovací,“ sdělila Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro školství a kulturu.

Důležitou součástí tohoto projektu (který se oficiálně nazývá Krajský akční plán rozvoje vzdělávání II), je také důraz na co nejadresnější kariérové poradenství a zabránění předčasnému odchodu žáků ze vzdělávacího systému.

Zlínský kraj se na financování projektu za 203 180 300 korun podílí pěti procenty, deset procent činí příspěvek státu, jinak většinu (85 procent) nákladů pokrývá dotace EU.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x