O přijetí prvňáčků rozhodlo losování

Foto: MěÚ Zlin
ZLÍN - Po ukončení zápisu do 1. tříd musela Základní škola Zlín, Křiby 4788, poprvé přistoupit k losování. To rozhodlo o přijetí 69 budoucích žáků, zbylých 27 žáků ze spádového obvodu bude přijato na jinou základní školu ve Zlíně, serveru Zlin.cz to řekla za zlínskou radnici Irena Orságová.

„Základní škola přijala nejvyšší možný počet žáků, kterým naplnila svoji kapacitu a tu již bohužel nelze překročit. Rodičům žáků, kteří nyní hledají náhradní řešení – přijetí k povinné školní docházce na jinou zlínskou základní školu – je nápomocno jak vedení jejich spádové školy na Křibech, tak odbor školství magistrátu,“ uvedla náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Křiby 4788 podalo prostřednictvím zákonného zástupce celkem 118 uchazečů. Z tohoto počtu bylo 96 dětí s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.

„Losování za přítomnosti notáře se týkalo 96 přihlášených dětí ze spádové oblasti,“ upřesnila Kateřina Francová.

Samotné losování se uskutečnilo 23. dubna 2020 ve 13.00 hodin v budově školy a kromě notáře se jej zúčastnil ředitel školy a oba jeho zástupci. Notář nejprve provedl kontrolu počtu lístků, zkontroloval jejich jednotný vzhled i materiál a vložil je do osudí. Z něho byl následně vylosován potřebný počet žáků k přijetí na školu. Poté notář vyhotovil zápis a potřebná rozhodnutí.

„Je nám opravdu velmi líto, že jsme z kapacitních důvodů nemohli do školy přijmout všechny žáky, a způsobili jsme tak rodičům určité komplikace. Zároveň nás však velmi těší, že i v tomto školním roce byl o naši školu největší zájem,“ uvedl ředitel ZŠ Křiby 4788 Zdeněk Mikoška.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x