Obyvatelé Otrokovic „pohnou městem“ hned čtyřikrát

Foto: zlin.cz
OTROKOVICE – Opičí dráha, workoutové hřiště, veřejné osvětlení nebo hřiště pro děti i veřejnost. To jsou vítězné návrhy, které si v rámci prvního ročníku projektu „POHNI městem“ odhlasovali otrokovičtí občané a které dostanou zelenou od radních.

Obyvatelé Otrokovic měli letos poprvé možnost podílet se na tzv. participativním rozpočtu a zapojit se do utváření podoby města. Každá z městských částí měla k dispozici 500 tisíc korun. Do tohoto limitu mohli lidé navrhnout projekt, který by byl následně zařazen do veřejného hlasování.

Mezi veřejností se často diskutuje o tom, co by se mohlo ve městě udělat. Lidé ale věci řeší pouze obecně a nápady se k nám nedonesou. Chtěli jsme tedy dát možnost těm, kteří myslí své návrhy vážně, aby zpracovali potřebné podklady a předložili je nejen nám na radnici, ale především veřejnosti, která o nich může rozhodnout. Celkem přišlo devatenáct návrhů, ale jen 12 z nich splňovalo potřebné náležitosti. Ty byly předloženy lidem k hlasování,“ přiblížila starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Všechny projekty obdržely v součtu 1483 hlasů. V rámci jednotlivých místních částí si nejlépe vedly a realizovány budou Opičí dráha nejen pro dospělé v lokalitě Baťov, Výstavba veřejného osvětlení Bařinky v lokalitách Střed a Újezdy, Dětské hřiště pro mateřskou školu Pastelka a veřejnost v lokalitách Trávníky a Přednádraží a Workoutové hřiště v lokalitě Kvítkovice. Jednotlivé projekty by měly být kompletně dokončeny v roce 2022.

Celková suma za tyto projekty překročí jeden a půl milionu korun. „V rozpočtu města počítáme se dvěma miliony korun, které jsou vyčleněny pro POHNI městem. Vzhledem k narůstajícím cenám materiálů, energií a ostatních vstupů předpokládáme, že zbývající část rozpočtu pokryje právě ty náklady, u kterých se cena navýšila. Stejně jako u jiných zakázek vzejde výsledná cena z veřejné soutěže,“ doplnila otrokovická starostka.

Díky pozitivnímu ohlasu veřejnosti se s pokračováním projektu „POHNI městem“ v Otrokovicích počítá i v příštích letech.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x