Obyvatelé Zlína se mohou zapojit do tvorby Strategie rozvoje města

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
ZLÍN - Město Zlín zpracovává strategický dokument Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 s výhledovým horizontem do roku 2035. Do jeho tvorby se může zapojit i široká veřejnost, serveru Zlin.cz to uvedl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Strategie Zlín 2030 bude zpracována se zapojením zástupců politické reprezentace města, pracovníků Magistrátu města Zlína, zástupců významných organizací a institucí ve městě, tzv. stakeholderů, odborných expertů a veřejnosti. „Obracíme se proto na občany města s žádostí o spolupráci. V  dotazníku mají občané možnost vyjádřit se k otázkám týkajícím se budoucího rozvoje města. Tyto názory a připomínky jsou pro tvorbu tohoto dokumentu velmi důležité,“ podotkl Melzer.

Pro tvorbu Strategie 2030 byly sestaveny pracovní skupiny pojmenované Kvalita života, Vzdělání, Bezpečnost, Doprava a technická infrastruktura, Územní plánování a urbanismus, Vstřícné město a Vizionářská. „Na základě vznikající strategie by mělo být nastaveno jasné směřování města. Naším cílem je, aby byl Zlín rodinným městem, které bude stavět na svých silných stránkách. Těmi jsou bezpečnost, životní prostředí, dostupnost kvalitního školství i bohatý výběr z volnočasových aktivit. Chceme, aby ve Zlíně zůstávali, nebo sem přicházeli produktivní lidé, kteří zde budou zakládat rodiny,“ řekl primátor Jiří Korec. Závěry a doporučení pracovních skupin se budou následně předkládat koordinačnímu výboru.

„Původním cílem vizionářské pracovní skupiny bylo nalézt pro Zlín přívlastek ,jedinečné technologie´, kterou by na základě strategie podporovalo, jak můžeme vidět například u Liberce, který se spojuje s nanotechnologiemi nebo Brnem, které je spojováno zejména s IT technologiemi. Vzhledem k podpoře inovací a kreativních průmyslů a historii města odkazující se na Tomáše Baťu jsem navrhoval například přívlastek ,Zlín – kreativní jako Baťa´. Po diskuzích však vyplynulo, že město má řešit věci, které může přímo ovlivňovat, aby ve Zlíně žilo co nejvíce produktivních lidí, a podnikatelská sféra se pak postará o to, jak pracovat s lidmi po stránce kariérní. Výstupem a zadáním pro další přípravy strategie je tedy Zlín jako rodinné město,“ dodal Jiří Korec.

Dotazník je k dispozici v městskkém časopise i v Městském informačním a turistickém středisku. Vyplněný dokument mohou respondenti odevzdat do pondělí 13. 7. 2020 do 24:00 hodin na některém ze sběrných míst. Jde například o vhazovací urnu před radnicí či poštovní schránky kanceláří místních částí. Dotazník mohou lidé odevzdat i osobně v infocentru na náměstí Míru nebo v kancelářích místních částí.

● Dotazník můžete vyplnit on-line na webových stránkách zlin.eu/dotaznik .

Údaje, které poskytnou občané pro tvorbu strategie, zůstanou anonymní a nebudou komerčně využity. Zpracovatel strategie společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která zpracovává tento průzkum pro město Zlín, je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a jako správce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dodržuje standardy kvality a etický kodex mezinárodní asociace ESOMAR.

Výsledky anketního šetření spokojenosti obyvatel města budou zapracovány do analytické části nové strategie rozvoje města, poté se k těmto bude moct veřejnost vyjádřit.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x