K točně Za Kapličkou v Přílukách přestanou jezdit trolejbusy, nahradí je speciální autobusová linka

Foto: Město Zlín
ZLÍN – Z důvodu zjednosměrnění Pekárenské ulice nebudou od pondělí 20. února jezdit žádné trolejbusové spoje linky 11g z točny Příluky na točnu Za Kapličkou. V pracovní dny zde budou dopravní obslužnost zajišťovat autobusy prodloužené linky 38, víkendové spoje budou mít přestup z trolejbusové linky 9 u Baťovy nemocnice-vozovny. Výluka by měla trvat do 31. května 2023.

Zavedení jednosměrného provozu vozidel v Pekárenské ulici ve Zlíně-Přílukách od pondělí 20. února způsobí, že bude přerušena trasa trolejbusové linky 11g mezi točnou Příluky a točnou Za Kapličkou. Spoje linky 11g proto budou označeny 11X a jejich jízda bude končit již na točně Příluky.

Dopravní obslužnost točny Za Kapličkou budeme zajišťovat od 20. února v pracovních dnech pouze autobusovými spoji prodloužené a posílené linky č. 38, tedy ve směru od Baťovy nemocnice,“ uvedl vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař. Spoje budou mít označení 38g. Cestující již stejnou náhradní dopravu na této lince zažili v minulém roce.

Výjimkou bude speciální spoj linky 38g, který bude odjíždět ve 20:49 ze zastávky Baťova nemocnice-vozovna. Cestující z centra města se k němu dostanou pravidelným spojem trolejbusové linky 9 s odjezdem ve 20:38 ze zastávky Školní. Zpět z točny Za kapličkou již spoj pro cestující veden nebude.

Na základě požadavku kanceláře místní části Příluky však tentokrát budeme zajišťovat náhradní dopravu i ve dnech pracovního klidu. A protože linka 38 není o víkendech v provozu, budou zavedeny zvláštní autobusové spoje 38g od zastávky Baťova nemocnice-vozovna a zpět na zastávku Podvesná XVII s přestupní vazbou na trolejbusy,“ doplnil vedoucí dispečer.

Všechny čtyři sobotní nebo nedělní či sváteční spoje budou nahrazeny speciálními spoji linky 38g, které budou vyjíždět ze zastávky Baťova nemocnice-vozovna. Budou přesně navazovat na trolejbusy linky 9, které v časech spojů 38g mimořádně zastaví v zastávce Baťova nemocnice-vozovna.

Jde o spoje linky 9 s pravidelným odjezdem ze zastávky Školní v 7:31; 9:31; 12:51 a 16:11. Spoje linky 38g budou odjíždět od vozovny v 7:40; 9:40; 13:00 a 16:20 – tedy přibližně 3 minuty po příjezdu linky 9. Zpět z točny Za Kapličkou budou tyto víkendové spoje odjíždět v 7:50; 9:45; 13:05 a 16:25. Jízda autobusu 38X bude v tomto případě ukončena na zastávce Podvesná XVII, kde bude zajištěna časová návaznost a přestup na trolejbusy linky 8 do centra města,“ upřesnil tiskový mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Beze změny zůstane školní spoj linky č. 91 s odjezdem v 7:34 hodin z točny Za Kapličkou ve dnech školního vyučování, který je veden jednosměrně přes Příluky na ZŠ Dřevnická.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x