Otrokovice se budou řídit rozpočtovým provizoriem

Otrokovice se budou řídit rozpočtovým provizoriem. Foto: Zlin.cz
OTROKOVICE - Zastupitelé schválili, že začátek roku 2022 se bude ve městě řídit podle pravidel rozpočtového minima. Rozhodli o tom na základě skutečnosti, kdy v době stanovováni rozpočtu nebyl ještě jistý ani rozpočet Zlínského kraje, na který je ten otrokovický úzce vázaný.

Na počátku roku 2022 bude otrokovická radnice hospodařit v režimu rozpočtového provizoria. Běžné výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku 2021. Rozpočet je tedy stejný jako byl v uplynulém roce. V oblasti kapitálových výdajů město může pokračovat a zahajovat pouze stanovené akce.

Rozpočtové provizorium slouží k tomu, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření nejen města, ale také městem zřízených příspěvkových organizací, případně dalších subjektů, které jsou na rozpočtu obce závislé. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni obce i u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanovuje zastupitelstvo obce.

Rozpočtové provizorium bude uplatňováno podle stanovených pravidel až do doby, než bude na následující rok schválen řádný rozpočet. Schválení rozpočtového provizoria vycházelo z potřeby počkat na vyjasnění informací bezprostředně souvisejících s rozpočtem města.

„Dosud není známý rozpočet státu a v době přípravy materiálu nebyl jasný ani rozpočet Zlínského kraje. Na oba je město úzce vázáno. Je ale celá řada dalších faktorů, které se do rozpočtu města ještě promítnou, a my nemáme přesnou informaci, o jaké částky půjde. Nejasnosti jsou především v oblasti sociálních služeb či nákladů na veřejnou správu. Stále jednáme také o ceně tepla. V případě avizovaného navýšení ceny by šlo o statisícové částky, které by musel rozpočet pokrýt,“ vysvětlila starostka města Otrokovice Hana Večerková důvody, které vedly zastupitele ke schválení rozpočtového provizoria.

Součástí schvalovaného materiálu byla „Pravidla čerpání rozpočtového provizoria na rok 2022“, kterými se musí řídit provozní i kapitálové výdaje. Po dopracování všech částí rozpočtu na rok 2022 bude zastupitelstvo jednat o návrhu rozpočtu. Stane se tak nejpozději do 31. března 2022.

--> --> --> --> -->