Památná Matyášova brána v Uherském Hradišti je jako nová

Stav brány po opravě. Foto: Město UH
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Pozůstatky městského opevnění s Matyášovou bránou prošly komplexní rekonstrukcí. Kulturní památku v Jezuitské zahradě trápila zejména vlhkost, která na hradbách z pískovce způsobila destrukce a zhoršila její celkový stav.

Rekonstrukce Matyášovy brány nakonec vyžadovala větší zásah, než bylo původně zamýšleno. Důvodem byl zhoršený stav zdiva, který pro procházející osoby představoval bezpečnostní riziko. Kameny se v některých částech drolily, nebo dokonce vypadávaly, a musely se proto vyměnit. Také podzemní část hradební zdi byla ošetřena tak, aby se zamezilo dalšímu přístupu srážkové vody a vlhkosti.

„Zhoršený byl zejména stav velké části cihelné klenby, kdy postoupila degradace jednotlivých cihel, a proto bylo rozhodnuto, že z důvodu zajištění bezpečnosti i delší životnosti bude střední část s cihelnou klenbou kompletně obnovena. Po dohodě se zástupci památkové péče byla cihelná střední část nahrazena novou, zhotovenou z vysoce pálených plných cihel, které by spolu s některými dalšími provedenými detaily měly zajistit dlouhou trvanlivost této části,“ vysvětlila místostarostka Uherského Hradiště Pavlína Jagošová.

Podle památkářů nebylo možné postupovat jinak a šlo v podstatě o nápravu nekvalitní opravy brány z 30. let minulého století.

„Jedná se o jeden ze symbolů našeho města a tato rekonstrukce je důležitým krokem k ochraně a zachování našeho historického dědictví. Je pochopitelné, že proces obnovy Matyášovy brány vzbudil různé názory a obavy, které veřejnost vyjadřovala například na sociálních sítích. Všechny práce však probíhaly pod odborným dohledem památkářů, se snahou maximálně respektovat historické detaily,“ zhodnotil rekonstrukci starosta města Stanislav Blaha.

Matyášova brána je jedinou dochovanou bránou původního opevnění města. Dnes je víceméně rekonstrukcí původní středověké brány, původní brána totiž shořela při požáru roku 1609.

„Volat po jakési původní, středověké podobě brány, včetně použitého zdiva, je prakticky nemožné, protože se jedná v podstatě o repliku. Stojí na původním místě, je situována stejným směrem, ale už při zásadní opravě v roce 1931 na ní mnoho původního nebylo, neboť historicky byla brána zásadním způsobem opravována či obnovována několikrát. Kupříkladu v roce 1681 ji zcela zničil požár, který zachvátil město, v roce 1701 byla přestavěna a později dokonce zazděna. Na přelomu 20. a 30. let minulého století se památka nacházela takřka ve stavu ruiny, což je fotograficky zdokumentováno,“ sdělila historička Blanka Rašticová.

Obnova pozůstatků městských hradeb s Matyášovou bránou proběhla v období od dubna do prosince a vyšla na téměř 5,4 milionu korun.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x