Pedagogové ze Zlínského kraje převzali nejvyšší ocenění ministra školství

foto: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ – Čtyři významní pedagogové převzali ve Valdštejnské zahradě v Praze 25. srpna Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Spolu s dalšími 34 kolegy se tak přidali k významným osobnostem pedagogiky.

Čtveřice pedagogů ze Zlínského kraje ve čtvrtek 25. srpna odcestovala do Valdštejnské zahrady v Praze, aby si společně se svými kolegy z celé České republiky převzala nejvyšší ocenění ministra školství. Ceny se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství. Dále také za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Mezi oceněnými byla Miroslava Poláková, která dlouhá léta vyučuje český jazyk a dějepis na Gymnáziu v Uherském Hradišti. Z jmenované školy ale do Prahy nevyrazila sama, společnost jí dělal taktéž oceněný bývalý ředitel Zdeněk Botek. Déle si medaili převzal Stanislav Minařík, dlouholetý vedoucí Odboru školství Krajského úřadu a Šárka Mikesková ze Základní a mateřské školy J. A. Komenského v Nivnici.

Medaile všem zmíněným předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Gratuluji všem oceněným, díky nimž se úroveň školství ve Zlínském kraji těší vysoké kvalitě a kreditu. Zvláště pak chci poděkovat panu doktoru Minaříkovi, který byl jako vedoucí krajského odboru školství významnou a kompetentní oporou nejen mně, ale zcela jistě i všem mým předchůdcům,“ vyjádřila se Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro školství a kulturu.

Ke gratulacím se přidal také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který všem oceněným osobně poděkoval za záslužnou práci.

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. působí na Gymnáziu v Uherském Hradišti jako učitelka českého jazyka a dějepisu od roku 1981. Své studenty vede k vědecké práci v mnoha středoškolských soutěžích a zejména k úctě k národním dějinám. Zorganizovala velkou konferenci historiků pro učitele Zlínského kraje, obdobně jako v roce 2018 česko-slovenskou konferenci českých a slovenských spisovatelů a historiků. Její studenti se každoročně umisťují na prvních místech celostátních literárních soutěží. Každoročně přednáší na mnoha mezinárodních konferencích především s tématem československých legií, II. světové války, Ladislav Mňačko či Jan Amos Komenský.

Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. si zasloužil ocenění MŠMT za přínos českému vzdělávání i za aktivity v oblasti sportu. Význam jeho pedagogické činnosti překračuje hranice regionu. Velmi dobře zná různé úrovně vzdělávací soustavy. Jako docent v oboru teoretická kybernetika a matematická informatika působil na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně, později na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jako ředitel Gymnázia v Uherském Hradišti měl vynikající vhled do úrovně středního školství a jeho články, blogy a veřejné projevy často nastolují témata ke směřování českého vzdělávání.

PhDr. Stanislav Minařík si ocenění zasloužil za celoživotní přínos školství a vzdělávání. Jako učitel i výjimečný státní úředník. Byl dlouholetým ředitelem školy. Jako mnohaletý vedoucí odboru školství Zlínského kraje se zasloužil, že se úroveň krajského školství posunula na druhou příčku mezi všemi českými kraji. Uznání mu patří i za systematický přístup v práci se školami v regionu a konkrétně za práci s řediteli krajských škol.

PhDr. Šárka Mikesková se pedagogické činnosti věnuje již 34 let. Zavádí vyučovací metody a formy, které činí výuku pro žáky zajímavější a pestřejší. Podporuje přírodovědnou gramotnost a badatelskou výuku žáků. Rovněž podporuje jazykové vzdělávání, polytechnické vzdělávání a praktické činnosti žáků. Ti se umisťují na předních místech soutěží v krajském i národním kole. Škola klade důraz na vytvoření vztahu dětí k místní kultuře, k folkloru a tradicím. Aktivně se věnuje šíření filozofie Komenského a jeho odkazu dnešní době. Své pedagogické zkušenosti zúročila v četné publikační činnosti.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x