Podepsáno! Ve Zlíně bude vládnout ANO s ODS, lidovci a Piráty. Primátorem nejspíš zůstane Korec

Dohodu o spolupráci podepsali ve Zlíně Jiří Robenek (Piráti), Miroslav Chalánek (ODS), Jiří Korec (ANO) a Vojtěch Volf (KDU-ČSL). Foto: Zdeněk Němec, MAFRA
ZLÍN - Zástupci politických stran podepsali Koaliční smlouvu na volební období 2022 až 2026. Primátorem by měl zůstat i nadále Jiří Korec, který vedl město v uplynulém volebním období. Lídr ODS Tomáš Goláň v radě nebude.

„Vědomi si odpovědnosti vyplývající z volebního výsledku, blízkosti programů a řešení potřeb občanů na komunální úrovni jsme uzavřeli s koaličními partnery smlouvu vycházející z politické otevřenosti, informovanosti a vzájemné spolupráce s cílem zajištění prosperity a rozvoje statutárního města Zlína ku prospěchu občanů,“ sdělil primátor Zlína Jiří Korec.

Rada města bude mít i nadále jedenáct členů. Vítěz voleb hnutí ANO v ní obsadí většinu šesti hlasů, tři zástupce bude mít ODS, po jednom pak lidovci a Piráti.

ANO bude mít primátora a tři náměstky – dva uvolněné. Nebudou chybět ani dva radní – jeden uvolněný a druhý neuvolněný. Za ODS budou dva uvolnění náměstci primátora a jeden neuvolněný radní. Lidovci obsadí křeslo neuvolněného náměstka a Piráti budou mít uvolněného radního.

Zastupitelstvo má tedy celkově o dva uvolněné členy více. Podle primátora Korce to bude znamenat vyšší náklady a to o 120 tisíc korun měsíčně.

Lídrem ODS byl senátor Tomáš Goláň, v radě města ale nebude. Zůstane ovšem zastupitelem.

ANO bylo s ODS, lidovci a Piráty v koalici i v posledních čtyřech letech. Členem koalice byli také Starostové a nezávislí (STAN). V letošních volbách však STAN získali jen tři mandáty. Po volbách jednalo ANO a trojblok i s hnutím Zlín 21, které skončilo druhé, a se STAN. Nakonec se podle primátora rozhodlo, že 27 zastupitelů je dostatečných a zvítězila varianta ANO s trojblokem.

Návrh na složení Rady města Zlína včetně jednotlivých gescí:

Ing. et Ing Jiří Korec (ANO 2011) – primátor

– oblast realizace investičních akcí

– oblast strategického rozvoje

– oblast dotací a koordinace projektů

– oblast PR a cestovního ruchu

– oblast bydlení

– řízení Městské policie Zlín

– spolupráce s UTB

– Kongresové centrum Zlín

– Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace

– správa majetkových účastí v kapitálových společnostech Berani Zlín, s.r.o. a Pohřebnictví Zlín, spol .s r.o.

Mgr. Pavel Brada náměstek primátora, uvolněný (ANO 2011)

– oblast správy majetku

– oblast vnitřní správy

– oblast prostorového a územního plánování, rozvojových ploch a architektury

– Kancelář architekta města Zlína, příspěvková organizace

– správa majetkové účasti v kapitálové společnosti VaK Zlín, a.s.

Michal Čížek náměstek primátora, uvolněný (ANO 2011)

– oblast dopravy včetně cyklodopravy aj. alternativních způsobů dopravy

– oblast městské zeleně

– ZOO a Zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace

– správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s.r.o.

Jana Bazelová náměstkyně primátora, neuvolněná (ANO 2011)

– oblast mládeže, tělovýchovy a sportu

– oblast zvýšení informovanosti a zapojení veřejnosti

– oblast spolupráce s komisemi místních částí

– správa majetkových účastí v kapitálových společnostech STEZA Zlín, spol.s r.o., Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.

Václav Kovář člen rady, uvolněný (ANO 2011)

– spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti dopravy včetně cyklodopravy aj. alternativních způsobů dopravy

– správa majetkových účastí v kapitálových společnostech Technické služby Zlín, s.r.o. a Technické služby Zlínsko, s.r.o.

Ing. Tomáš Krajíček člen rady, neuvolněný (ANO 2011)

– spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu

Miroslav Chalánek náměstek primátora, uvolněný (ODS)

– oblast ekonomiky a financí

– oblast energetických úspor a obnovitelných zdrojů

– oblast zásobování vodou, teplem a jinými druhy energií

– správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Teplo Zlín, a.s.

Ing. Martina Hladíková náměstkyně primátora, uvolněná (ODS)

– oblast školství

– oblast kultury

– oblast památkové péče

– Památník T. Bati

– Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace

– Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s.

– spolupráce se Zlínský zámek o.p.s. a Zlínský kreativní klastr z.s.

MUDr. Pavel Konečný člen rady, neuvolněný (ODS)

– spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti sociálních věcí a péče o zdravotně postižené

Vojtěch Volf náměstek primátora, neuvolněný (KDU-ČSL)

– oblast sociálních věcí a péče o zdravotně postižené

– oblast životního prostředí a zemědělství

– oblast bezpečnosti a krizového řízení

– oblast IT a eGoverment

– správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Lesy města Zlína, spol. s r.o.

Jiří Robenek, MBA člen rady, uvolněný (ČPS)

– spolupráce s primátorem v oblasti bydlení

– spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti IT a eGoverment

– Bytové družstvo Podlesí

– správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Správa domů Zlín, s.r.o.
--> --> --> --> -->