Podzemní tunel pod třídou Tomáše Bati by měl z centra odvést až 18 000 aut denně. Je jeho stavba reálná?

Vizualizace podzemního tunelu pod třídou Tomáše Bati. Foto: Město Zlín
ZLÍN – Vybudování podzemního tunelu o délce jednoho kilometru pod třídou Tomáše Bati, který by měl zklidnit provoz v centru Zlína, je po technické stránce možné. Vyplývá to ze studie proveditelnosti, kterou si nechala zpracovat zlínská radnice.

Myšlenka na svedení intenzivní silniční dopravy v centru Zlína pod zem není nová, poprvé se objevila už v roce 2016. Nyní si město nechalo zpracovat studii o proveditelnosti tohoto záměru, kterým by se měl vyřešit problém s hustým provozem v centru.

Studie ukazuje, že tunel pod třídou Tomáše Bati by bylo reálné postavit za čtyři roky. V dnešních cenách by to přišlo na cca 5 miliard korun a větší část nákladů by mělo hradit Ředitelství silnic a dálnic,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

Hlavním účelem záměru je převedení tranzitní dopravy a zklidnění středu města. Tunel by měl odvést z centra Zlína asi 18 000 aut denně.

Místním, chodcům, cyklistům a motoristům by měl tunel do budoucna výrazně ulehčit pohyb po městě. „Tunel umožní vznik pěší zóny, zobousměrnění některých ulic, propojení parků apod. Tunel rovněž zlepší dostupnost centra pro chodce a cyklisty a zvýší jejich bezpečnost,“ vysvětlil vedoucí oddělení Koncepce dopravy architektonické, projekční a inženýrské společnosti AFRY CZ Prokop Nedbal.

Zpracovatel studie zvažoval několik variant, z nichž jedna byla doporučena k další projektové přípravě. „Pro výslednou variantu jsme zpracovali kapacitní posouzení dotčených křižovatek, návrh postupu a organizace výstavby, spočítali odhad stavebních nákladů a připravili návrh architektonického řešení oblasti,“ popsal projektant AFRY CZ Vojtěch Nižňanský.

Tunel o dvou jízdních pruzích v každém směru by měl být veden ve stopě třídy Tomáše Bati v délce přibližně 1 100 metrů. Zahloubení silnice je navrženo v úseku mezi křižovatkami s ulicí Březnická a s ulicemi Hluboká a Lorencova. Třída Tomáše Bati by se měla změnit na pěší zónu s přístupem MHD a zásobování a mělo by dojít také k propojení Parku Komenského se Sadem svobody.

Pro město Zlín by byla výstavba tunelu z vlastního rozpočtu finančně nedostupná. Vzhledem k tomu, že se jedná o státní silnici, mělo by být investorem Ředitelství silnic a dálnic, které na studii rovněž spolupracovalo. „Poslali jsme jim i návrh společného memoranda o této stavbě. Dalším krokem by mělo být uzavření smlouvy o spolupráci a o společném postupu zadavatelů. Potom by následovalo posuzování vlivu stavby na životní prostředí a zadání dokumentace pro územní rozhodnutí,“ nastínil další kroky Michal Čížek.

Podle zpracovatelů studie proveditelnosti by zahájení stavby bylo reálné nejdříve v roce 2030 a její ukončení o necelé čtyři roky později.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x