Postupná rekonstrukce budovy kina Nadsklepí začala odvlhčováním sklepů

Foto: MěÚ Kroměříž
KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice zahájila práce na sanaci sklepních prostor kina Nadsklepí. V těchto dnech skončila první etapa prací, které v dalších letech budou pokračovat, serveru Zlin.cz to za kroměřížskou radnici řekla Šárka Kučerová.

„Při procházce centrem města nebo při návštěvě kina Nadsklepí si každý může všimnout špatného stavu omítek fasády této kulturní památky. Jedná se o dlouhodobý stav, který rozhodně nepřispívá k příjemné atmosféře této části našeho města. Důvodem je zvyšující se vlhkost konstrukcí sklepních prostor, které nejsou izolovány proti vodě. Voda vzlíná do vyšších pater budovy, omítky postupně opadávají, budova chátrá a ztrácí na reprezentaci celého objektu. Proto se vedení radnice rozhodlo tuto budovu postupnými kroky opravit,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

V první etapě sanačních prací byly otlučeny stávající omítky stěn, stropních konstrukcí a kleneb ve všech sklepních prostorách budovy, aby tak spolu s provětráním prostor byla eliminována nežádoucí vlhkost. Během stavby dělníci zjistili, že do sklepů silně zatéká, což narušuje jejich stropní konstrukce. Na některých místech je bylo proto nutné staticky zabezpečit a zároveň odvést vodu novým odvodňovacím kanálkem do stávající kanalizace.

Město nechalo zpracovat stavebně technický průzkum budovy a další dokumentaci, aby zjistilo, v jakém stavu je objekt kina. V následujících měsících je ještě v plánu monitoring kanalizačních rozvodů včetně střešních svodů a návrh opravy, vlhkostní průzkum a zpracování koncepce sanace vlhkého zdiva a bude se řešit i zmíněný špatný technický stav nosných konstrukcí sklepních prostor, který byl prozatím zajištěn podpůrnými konstrukcemi. Město také plánuje zpevnění, zabezpečení a hydroizolaci narušené komunikace u budovy v místech, kudy zatéká do sklepních prostor.

 „Závěry všech výše uvedených průzkumů budou předloženy vedení města na koordinační schůzce, která je plánována na druhou polovinu února 2020,“ řekla Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje. Poté město nechá zpracovat investiční záměr na rekonstrukci celého objektu kina Nadsklepí. „Po jeho odsouhlasení památkovou péčí bude vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení – rekonstrukci objektu kina Nadsklepí týkající se střešní konstrukce, krytiny, krovu, fasády, statiky celého objektu, základových konstrukcí a jejich sanace, schodiště, zámečnických výrobků atd.,“ doplnila Gregorová.

Budova kina Nadsklepí byla postavena na konci 19. století a od té doby slouží ke kulturním účelům. V roce 2011 město opravilo vnitřní prostory kina a vybudovalo víceúčelový sál vhodný pro koncerty akustické hudby, promítání filmů, další koncertní aktivity i vzdělávací a společenské akce. Projekční technologie kina byla digitalizována, včetně možnosti projekcí ve 3D a přímých přenosů. Vznikl také prezentační sálek, byl upravený vestibul, zázemí a příslušenství.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x