Povodí Moravy za 108 milionů zrekonstruovalo vodní nádrž Koryčany

Foto: Povodí Moravy
KORYČANY – Povodí Moravy zrekonstruovalo vodní nádrž Koryčany za 108 milionů korun. Cílem prací bylo zvýšit průtočnou kapacitu bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru vodního díla na převedení tisícileté povodňové vlny, řekl serveru Zlin.cz mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Práce začaly v květnu roku 2017 a Povodí Moravy je nyní dokončilo. Nádrž slouží pro vodárenské účely. „Práce proto probíhaly za přísných podmínek, aby nedošlo k ohrožení vodního zdroje. Stavební práce při modernizaci vodní nádrže spočívaly zejména ve zvýšení kapacity funkčních objektů a vedly ke zvýšení bezpečnosti nádrže,“ uvedl Chmelař.

Koruna hráze se zvýšila o 15 centimetrů a skluz se rozšířil z původních tří metrů na spadiště až na devět metrů, uvedl ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. „Stejně tak jsme rozšířili, prodloužili a prohloubili vývar. Přehrada nyní zvládne bezpečně převést tisíciletou povodeň a odpovídá moderním požadavkům na zabezpečení vodních děl. Výrazně jsme tímto snížili povodňové ohrožení oblastí pod vodním dílem,“ řekl Gargulák. Ode dna přibližně 20 metrů vysoká hráz tak byla zvýšena na kótu 308,25 metrů nad mořem.

V rámci rekonstrukce došlo také k vybudování další spodní výpusti. „Přehrada tak získala druhou samostatně použitelnou spodní výpust. V případě poruchy je tak například v době povodňových průtoků možné bezproblémově manipulovat s hladinou vody a kontrolovat průběh povodně,“ uvedl Chmelař.

V průběhu rekonstrukce hráze došlo navíc k odtěžení sedimentů z konce vzdutí vodní nádrže. „Plocha o rozloze asi 6,5 hektarů byla zaplněna sedimenty, které zmenšovaly objem zátopy. Odtěžení sedimentů navýšilo zásobní prostor nádrže a vedlo ke zlepšení kvality vody v nádrži, která je využívána pro úpravu na vodu pitnou,“ řekl Gargulák.

Vodárenská nádrž na toku Kyjovka se nachází asi jeden kilometr východně nad obcí Koryčany. Byla postavena v 50. letech minulého století. Výstavba vodního díla probíhala v letech 1953 – 1958, do trvalého provozu byla přehrada uvedena v roce 1963. Hráz je 150 metrů dlouhá a v koruně 8,5 metru široká. Celkový objem nádrže je přes 2,5 milionu metrů krychlových vody. Nádrž je určena k akumulaci vody pro vodárenský odběr do skupinového vodovodu Kyjov, trvalé zajištění minimálního zůstatkového průtoku v období sucha a snížení povodňových průtoků.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x