Přední odborníci diskutovali o problémech ve zdravotnictví ve Zlíně a Zlínském kraji

ZLÍN – Centrum prenatální diagnostiky a genetiky Prediko se stalo ve čtvrtek 8. září místem setkání předních zdravotnických odborníků na téma Zdravotnictví ve Zlíně a ve Zlínském kraji. Diskutovalo se například o současném stavu a rozvoji Baťovy nemocnice, úhradách pojišťoven lékařských výkonů nebo o odchodu lékařů a zdravotnického personálu z kraje.

Podle prezidentského kandidáta profesora Zimy, který působil jako rektor Karlovy univerzity, je největší problém v personálním obsazování nemocnic. Existují totiž plány na různá rozšiřování nemocnic, chybí zde však lékaři, kteří odchází většinou do zahraničí. To lze podle něj řešit například podporou ve formě stipendií pro studenty lékařských fakult či investováním měst do pracovišť pro mladé lékaře, kteří si nemohou na začátku kariéry dovolit velké výdaje do vybavení klinik.

Jako řešení uvedl Zima také případ Norska se třemi lékařskými fakultami, které však již přestaly dostačovat potřebám země. Norsko se proto rozhodlo jít cestou stipendijní podpory místních zájemců o studia lékařských fakult, a to na evropských univerzitách, mimochodem i na Univerzitě Karlově.

Velkým tématem setkání byl také rozvoj Baťovy nemocnice, kde její vedení nastínilo plán rozdělit ji na urgentní část a část následné péče. Pro urgentní část by mělo dojít k vystavění nového pavilonu, který se bude nacházet v přední části areálu blíže městu. Všechny části by se tak měly dohromady ještě lépe propojit, a to v horizontu 5 až 10 let.

Dalším diskutovaným problémem jsou pro nemocnice a další lékařská zařízení narůstající náklady na energie, což se negativně dotkne např. oblasti lázeňství. S tím by však mělo pomoci plánované zastropování cen energií, které vláda projednávala v uplynulých dnech.

Posledním probíraným tématem byl negativní dopad lockdownů a dalších restrikcí na psychiku lidí, zvláště pak dětí, které ztratily zaběhnuté návyky, narůstají u nich problémy spojené s depresemi, objevují se u nich problémy se stravováním a mnohé další. Distanční výuka by měla být, na základě názorů odborníků, spíše doplňkem tradičního způsobu vzdělávání, ne jeho náhradou.

Cílem ODS ve Zlíně byla vždy efektivní podpora smysluplných projektů, které zbytečně nezadluží město a neuvrhnou jej tak do neřešitelné krize. I proto je kladen důraz na postupné opravy a vylepšování Baťovy nemocnice, která lidem na Zlínsku poskytuje zdravotnický servis a dostatečnou zdravotnickou péči.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x