Při společné akci s městem vybuduje ŘSZK ve Zlíně okružní křižovatku Kocanda

Město Zlín a ŘSZK vybudují okružní křižovatku Kocanda. Foto: Google mapy
ZLÍN - Novou okružní křižovatku vybuduje Ředitelství silnic Zlínského kraje na silnici III/49018 ve Zlíně v lokalitě Kocanda. Jde o společnou stavbu s městem Zlín, které zde mimo jiné postaví také točnu MHD, objekt zázemí řidičů MHD, účelovou komunikaci, chodníky a cyklostezky. Stavba bude čerpat dotaci z evropských fondů v rámci Integrovaného plánu rozvoje území.

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/49018 spočívající v odstranění stávajícího nevyhovujícího směrového oblouku včetně výstavby nové okružní křižovatky (OK). V souvislosti s výstavbou OK bude směrově upravena trasa stávající silnice III/49018 v úseku od místa navazujícího na úpravu silnice realizované v roce 2018 (Zlín-Vršava – Jižní Svahy) po novou OK.

V tomto úseku bude vybudována kompletní konstrukce vozovky. Stavební úprava silnice za OK (směrem do Zlína) bude provedena po konec pravostranného zastávkového pruhu MHD. V místě pravostranného zastávkového pruhu MHD bude vybudován nový protilehlý zastávkový pruh MHD včetně nástupiště. Nová OK bude čtyřpaprsková s vnějším průměrem 40 metrů. Připojení účelové komunikace a připojení koncové zastávky (točny) MHD je součástí stavby města Zlín. Šířka jízdního pruhu bude 6 metrů, šířka prstence bude 2,5 metru. Vozovka a prstenec budou mít betonový povrch. Vnější hrana OK a středového ostrovu bude vymezena obrubníky. Odvodnění bude zajištěno pomocí vpustí umístěných u obrubníků a napojených do projektovaných kanalizačních přípojek. Součástí stavby bude též svislé a vodorovné dopravní značení a přeložka vodovodu.

Zhotovitelem stavby bude firma EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku (část ŘSZK) činí 17,966 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude čerpat dotaci z evropských fondů v rámci Integrovaného plánu rozvoje území. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny 13. září 2021, přerušeny přes zimní období a dokončeny v roce 2022.

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice III/49018 po etapách za použití světelného semaforového zařízení.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x