Prodloužení Nádražní ulice ve Vsetíně má odlehčit dopravě v centru města

Foto: Jiří Balát
VSETÍN - Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci prodloužení Nádražní ulice ve Vsetíně podepsali hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a starosta Vsetína Jiří Růžička. Serveru Zlin.cz to uvedl Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Prodloužení Nádražní ulice (silnice III/05737) ve Vsetíně je plánováno v trase od autobusového nádraží, konkrétně od místa budoucí okružní křižovatky na ulici Nemocniční, přes prostor mezi areálem nemocnice a poliklinikou, až po okružní křižovatku na ulici Generála Klapálka. Součástí má být i demolice starého a stavba nového mostu přes řeku Bečvu.

„Prodloužení Nádražní ulice ve Vsetíně nejen že významně uleví přetížené dopravě v centru města, ale je i součástí komplexního řešení přednádražního prostoru, který je nutno vybudovat v zájmu úspěšného dokončení rekonstrukce vsetínského vlakového nádraží,“ řekl hejtman Jiří Čunek.

„Jsem velmi rád, že Zlínský kraj má aktivní zájem na realizaci této pro náš region velmi důležité stavby. Je vidět, že hejtman, který zahájil práce na rekonstrukci vsetínského nádraží, problematiku dobře zná,“ konstatoval starosta Vsetína Jiří Růžička.

Pověření zástupci města a kraje se budou aktivně účastnit společných koordinačních jednání, výrobních výborů při přípravě projektových prací a přípravy společných zadávacích řízení.

Město Vsetín bude investorem části přípravy záměru na svém katastru, vedoucí k pravomocnému územnímu rozhodnutí, včetně majetkoprávního vypořádání. Zlínský kraj po předložení pravomocného územního rozhodnutí bude pokračovat v nezbytných krocích vedoucích k vydání stavebního povolení a realizaci stavby součástí a příslušenství silnice III/05737, kterou má ve svém vlastnictví. Město Vsetín bude investorem přípravy a realizace souvisejících staveb: konkrétně chodníků, cyklostezky, vegetačních a sadových úprav, přeložek sítí, veřejného osvětlení, demolice starého mostu apod.

Náklady a harmonogram akce prozatím nejsou stanoveny. Realizace stavby bude závislá na možnostech získání finančních prostředků v rámci čerpání evropských fondů a spolufinancování z veřejných zdrojů.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x