Průjezd Bohuslavicemi zkomplikují semafory

Foto: ŘSZK
BOHUSLAVICE U ZLÍNA - Na silnici č. II/497, která vede z Bohuslavic u Zlína směrem na Šarovy, bude realizována stavební úprava vozovky v průjezdním úseku obce v celkové délce téměř 1,3 kilometru. Střídavý provoz vozidel v jednom jízdním pruhu bude řízen světelnou signalizací, serveru Zlin.cz to za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) uvedl Vojtěch Cekota.

Předmětem díla je stavební úprava vozovky silnice II/497 v průjezdním úseku obce Bohuslavice u Zlína. Začátek úseku se nachází na začátku obce Bohuslavice u Zlína (ve směru od Šarov) a úsek končí před křižovatkou se silnicí II/490 a III/4972. Celková délka řešeného úseku silnice II/497 je 1 262 metrů.

„Stavební úprava silnice bude spočívat v obnově živičných vrstev včetně sanace trhlin. Šířka vozovky bude sjednocena mezi obrubami na sedm metrů s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Bude obnoveno odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace, příp. do stávajících vyústění do vodoteče. Budou upraveny dva propustky, zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, svislé a vodorovné dopravní značení a bezpečnostní zařízení,“ upřesnil Cekota.

Úprava silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou obcí Bohuslavice u Zlína. Obecní zakázka zahrnuje stavební úpravu stávajících chodníků a výstavbu nových, úpravu napojení místních komunikací, úpravu nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení, úpravu křižovatky u firmy STABOS, vegetační úpravy a další související stavební úpravy.

Smluvní cena za tuto zakázku činí 17,240 milionu korun včetně DPH. Stavební práce budou zahájeny 21. září a budou přerušeny přes zimní období. Stavba bude dokončena do konce září 2021.

Stavební úpravy budou probíhat za částečné uzavírky. Provoz bude řízen pomocí světelné signalizace kyvadlově po polovinách vozovky.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x