Radní schválili dostavbu infrastruktury v holešovské průmyslové zóně. Chtějí přilákat nové investory

Foto: Zlínský kraj
HOLEŠOV - Krajští radní schválili dostavbu dopravní a technické infrastruktury propojující západní část Strategické průmyslové zóny Holešov s její centrální částí. Stavební práce by měly začít v létě příštího roku a hotovo by mělo být do konce roku 2027. Předpokládané náklady činí 584 milionů korun.

V současné době je zhruba pětaosmdesát procent zasíťovaných pozemků pro menší příchozí investory v centrální části zóny už prodáno nebo zasmluvněno. Je tedy nezbytné pokračovat v přípravě dalších pozemků k prodeji. Bez toho nebude možné nové investory do zóny přilákat,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro strategický rozvoj Lubomír Traub.

Koncepce rozvoje průmyslové zóny počítá s jejím různorodým obsazováním, co se týká oboru i velikosti investorů. Ponechá se přitom ucelené území pro velké záměry o výměře nad 50 hektarů s možností jejího dalšího rozšíření. Další plochy budou vymezeny pro veřejný prostor, volnočasové aktivity a doplňkové služby.

Součástí dostavby nové infrastruktury budou rozvody vody a plynu, dešťová i splašková kanalizace, telekomunikační sítě, veřejné osvětlení, účelové komunikace, stezky pro cyklisty a chodce a také sadové úpravy,“ informoval krajský radní pro investice Zbyněk Fojtíček.

Výstavba nové infrastruktury bude probíhat po etapách, postupně podle potřeb obsazování zóny a zdrojů financování.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x