Rožnov zavádí novou veřejnou službu pro sociálně vyloučené osoby

foto: město Rožnov pod Radhoštěm
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Město Rožnov zavedlo veřejnou službu pro lidi, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi. Chce tak zlepšit kvalitu života ve městě. Jde navíc o krok vpřed ke zlepšení situace s lidmi, kteří jsou závislí hlavně na alkoholu a tráví svůj čas na veřejných prostranstvích. Tito lidé se tak zapojí například do úklidu města nebo starosti o zeleň.

Od loňského podzimu působí na rožnovském náměstí a v jeho okolí takzvaný preventista. Ten má za úkol pracovat s lidmi, kteří jsou sociálně vyloučení, dohlížet na dodržování pravidel, zabraňovat pití alkoholu na veřejných místech a předcházet případnému obtěžování místních a turistů. Tento preventista bude nově taky motivovat osoby bez domova, aby se zapojily do nové veřejné služby.

„Jsme rádi, že se nám podařilo zřídit tuto službu, která přináší dvojí benefit – dát příležitost lidem v nouzi postupně se stavět na nohy a zároveň zlepšit veřejný pořádek ve městě,“ uvedl starosta města Jan Kučera.

„Veřejná služba má za cíl budovat u těchto osob pracovní návyky a co největší část z nich postupně vracet na trh práce dále, ideálně do plnohodnotného zaměstnání. Pokud se to u všech nepodaří, alespoň pomohou ke zvýšení čistoty města,“ dodává Kučera.

Klienti, kteří se chtějí do nové služby zapojit, musejí odpracovat minimálně 30 hodin měsíčně. Starat se můžou například o městkou zeleň, uklízet odpadky v ulicích Rožnova nebo pomáhat při jiných činnostech, které zvelebí město. Potom jim budou přiznané doplatky k dávce v hmotné nouzi. Celkově tak za měsíc dostanou finance ve výši životního minima.

Na vytvoření veřejné služby spolupracovalo město společně s místní městkou policií a Úřadem práce. Ten poskytuje finance pro cílovou skupinu klientů, a město tak nenese žádné finanční závazky.

„Naši zaměstnanci, kteří působí jako preventisté, budou zajišťovat dohled nad plněním povinností klientů a spolupracovat s Úřadem práce na zpracování potřebných výkazů a hlášení. Tento přístup nám umožní nejen efektivně řešit problém nadužívání návykových látek, ale také předcházet negativním jevům, které s tím ním souvisejí,“ popsal situaci ředitel Městské policie Rožnov pod Radhoštěm Aleš Pilař.

Do nové veřejné služby se už přihlásilo 16 z 20 sociálně vyloučených klientů, což město vnímá jako velmi dobrý krok vpřed. Cílem této iniciativy je totiž pomoci lidem žijícím na ulici dostat se zpět k řádnému způsobu života.

--> --> --> --> -->