Rozpočet Zlína na rok 2023 bude schodkový. Nejvíce peněz půjde do dopravy

Foto: Město Zlín
ZLÍN – Zlínští zastupitelé schválili na svém posledním zasedání rozpočet na rok 2023. Celkové příjmy města mají dosáhnout výše 1 994 920 000 korun, zatímco výdaje 2 114 595 000 korun. V porovnání příjmů a výdajů tak bude rozpočet schodkový.

Schodek rozpočtu mezi výdaji a příjmy ve výši více než 120 milionů korun chce město v příštím roce krýt čerpáním schválených investičních úvěrů a zapojením nevyčerpaných prostředků minulých let.

„Také letos bude možné investovat několik stovek milionů korun. Přesnou částku budeme znát po uzavření hospodaření v roce 2022 a převedení přebytku z něj do nového roku,“ prohlásil náměstek primátora Miroslav Chalánek, do jehož kompetencí patří ekonomika města.

Schválený rozpočet opět počítá s významnými investicemi do oblasti dopravy, konkrétně jde o částku 219,5 milionu korun. Ta umožní dokončit práce na Silničním napojení průmyslové zóny Zlín – Východ, opravy navazujících komunikací a vybudování parkoviště. Dále bude určena na zahájení strategicky důležité rekonstrukce křižovatky ulic Mostní – Březnická v centru Zlína.

Zlínská radnice počítá také s pokračováním projektu Tvoříme Zlín, díky kterému mohou občané navrhovat proměny veřejného prostoru. V rozpočtu je na něj vyčleněná částka 5 milionů korun. Na investice do místních částí je v rozpočtu vyčleněno 25 milionů korun jako v předchozích letech.

Díky schválenému rozpočtu město poskytne řadu neinvestičních dotací na provoz a činnost. „Například Filharmonie Bohuslava Martinů může počítat s částkou 32 328 000 korun, společnost STEZA, která provozuje městské bazény a koupaliště, dostane 31 500 000 korun. Mezinárodní dětský filmový festival Zlín Film Fest město podpoří částkou 7 500 000 korun, motoristickou soutěž Barum Czech Rally Zlín 3 000 000 korun,“ upřesnil tiskový mluvčí města Zlín Tomáš Melzer.

Nejvyšším provozním příspěvkem organizacím zřizovaným městem bude částka převyšující 60 milionů pro Městské divadlo Zlín, Zoo a zámek Lešná dostane 35 308 000 korun. Z ostatních organizací město podpoří Krajskou knihovnu Františka Bartoše částkou 8 730 000 korun.

„Zvýšení běžných výdajů je způsobeno nárůstem výdajů na platy z důvodu změn příslušné legislativy, zvyšování cen z důvodu inflace a navýšením výdajů na energie, které se zásadně promítají do provozních výdajů samotného magistrátu i jednotlivých městských společností,“ vysvětlil nárůst výdajů primátor města Jiří Korec.

Zvýšené výdaje se tak promítnou do některých poplatků, jako je například poplatek za svoz odpadů. „Veškeré zdražování nelze pokrývat z rozpočtu města, musíme myslet i na investice do rozvoje,“ uzavřel Korec.

--> --> --> --> -->