S Barum Czech Rally přijdou změny v MHD

Barum Czech Rally Zlín přináší dopravní omezení. Foto: archiv fb Barum Czech Rally Zlín
ZLÍN - Dopravní společnost Zlín – Otrokovice zveřejňuje souhrnné informace o změnách v provozu MHD v souvislosti s pořádáním motoristické soutěže Barum Czech Rally ve dnech 27. – 29. srpna 2021. Uzavírka nemine známou Gahurovu ulici.

Během městské rychlostní zkoušky Barum Czech Rally bude v pátek 27. srpna 2021 v době od 16.30 do 24.00 hodin uzavřena ve Zlíně pro veškerý provoz včetně MHD Gahurova ulice, a to od zastávky U Zámku po křižovatku s ulicí K Pasekám. Motoristům i MHD bude sloužit objízdná trasa po třídě Tomáše Bati do Prštného, kolem hypermarketu Albert, podél Dřevnice ulicí Nábřeží a na křižovatku Gahurova – K Pasekám. Obsluhovány nebudou zastávky MHD U Zámku a Čepkov.

Městské hromadné dopravy se uzavírka Gahurovy ulice dotkne následovně:

  • Po dobu uzavírky Gahurovy ulice se bude trolejbusová linka 6 (resp. 6z) na zastávce Školní měnit na linku 8X a pokračovat v jízdě po Dlouhé ulici, po ulici 2. května, kolem Baťovy nemocnice a zpět do centra po Šefánikově ulici až na zastávku Náměstí Míru. Zde se linka 8X změní zpátky na linku 6 a vozy této linky pojedou po své trase do Otrokovic.
  • Úsek Jižní Svahy-Kocanda – Školní – Náměstí Míru bude obsluhován po objízdné trase přes Prštné kyvadlovou dopravou s označením 7X.
  • Úsek Jižní Svahy-Středová – Školní – Náměstí Míru bude obsluhován po objízdné trase přes Prštné kyvadlovou dopravou s označením 14X.
  • Místo linky 9 bude vedena výluková linka 9X, která pojede po trase linky 9 kolem nemocnice, ale nebude zajíždět na Jižní Svahy. Trolejbusy linky 9X se budou otáčet na konečné stanici Antonínova.
  • Autobusové linky 31X a 33 budou vedeny objízdnou trasou přes Prštné s označením 31Y a 33X (platí výluka v Březnické ulici)
  • Autobusová linka 38X bude vedena s označením 38Y po vlastní náhradní trase mimo tovární areál (s výlukovou trasou Lešetín I – Náměstí Míru – Náměstí Práce – točna Antonínova, zpět od zastávky Poliklinika po pravidelné trase).

Dvacetiminutové jízdenky budou platit i pro přestup na náhradní dopravu

Revizoři budou uznávat v době tohoto dopravního opatření pro přestup na náhradní dopravu i nepřestupné jízdenky pro jednotlivou jízdu a budou zohledňovat odpovídající prodloužení jízdní doby, aby cestující v důsledku objížďky a náhradní dopravy nebyli poškozeni a nemuseli si kupovat dražší jízdenky.

Poslední „normální“ spoje

Poslední spoj na lince 6, který pojede po své pravidelné trase na Jižní Svahy, točnu Kocanda, odjede od železniční stanice v Otrokovicích v 15.45 hodin. Zpátky z točny Kocanda pojede poslední šestka do Otrokovic v 16.17 hodin, poslední osmička z Kocandy v 16.19d (pouze k vozovně u nemocnice); poslední celé kolo v 16.04. Z točny Středová pojede poslední „normální“ devítka v 16.13s (pouze k vozovně u nemocnice); poslední celé kolo v 16.10. Linky 10 se změna nijak nedotkne. Poslední čtrnáctka pojede v 16.16 z Jižních Svahů-Středové a v opačném směru v 16.12 od Sportovní haly. Poslední spoj autobusové linky 38X jede ze zastávky Baťova nemocnice-vozovna v 16.06 a ze zastávky J. A. Bati směrem k nemocnici a dále na Příluky-Za Kapličkou v 16.20 hodin. Poslední spoj linky 31X po běžné trase pojede z Jaroslavic v 15.50, v opačném směru z Mladcové v 16.15. Linka 33 naposledy vyjede mimo objížďku v 16.04 z Bartošovy čtvrti-Zdravotnické školy a v opačném směru v 16.21 z Pasek.

Kde přestoupit

Při cestování z Jižních Svahů do Otrokovic bude záležet na cestujících, kterou zastávku zvolí k přestupu. První možností na trase bude zastávka Zahradnická, kam cestující z Jižních Svahů přivezou linky 7X nebo 14X. Zde mohou lidé projít bezpečně podchodem na opačnou stranu ulice a pokračovat do Otrokovic trolejbusy linky 2 nebo 6. Podobně tomu bude i v opačném směru jízdy z Otrokovic na Jižní Svahy.

Mapy odkloněných a náhradních tras včetně jízdních řádů budou k dispozici na internetových stránkách www.dszo.cz, tištěné jízdní řády náhradní dopravy budou vyvěšeny na zastávkách.

Po skončení městské rychlostní zkoušky rally posílí DSZO v nezbytném rozsahu přepravní kapacitu na linkách ze Zlína do Otrokovic a také na sídliště Jižní Svahy, aby se všichni diváci mohli dostat i v pozdních večerních hodinách městskou dopravou do svých domovů.

Kyvadlová doprava zajistí v pátek v dopoledních hodinách posilu do Malenovic

Na náklady pořadatelů Barum rally zajistí DSZO v pátek 27. srpna v dopoledních hodinách zvláštní kyvadlovou autobusovou dopravu z Náměstí Práce se zajížďkou na zastávku Masarykova a s konečnou stanicí Malenovice-Centro a zpět. Tyto autobusy budou zastavovat na všech zastávkách linky 10 (kromě úseku U Zámku – Jižní Svahy-Středová) a navíc v obou směrech obslouží zastávku Masarykova v Malenovicích. Cestující se uvedenými spoji dostanou bezplatně do blízkosti ranního shakedownu Barum rally. Autobus bude jezdit dvakrát za hodinu.

Kyvadlová doprava sveze v sobotu zájemce bezplatně do Želechovic

Rovněž na náklady pořadatelů Barum rally zajistí DSZO v sobotu 28. srpna v odpoledních hodinách kyvadlovou autobusovou dopravu od Sportovní haly do Želechovic nad Dřevnicí, přičemž tento autobus bude zastavovat na všech zastávkách linky 12 mimo zastávku Želechovice-škola. Cestující se uvedenými spoji dostanou bezplatně do blízkosti rychlostních zkoušek rally. Tento autobus bude jezdit přibližně jednou za hodinu.

Jízdní řády obou doplňkových linek budou zveřejněny na internetu (na stránkách dszo.cz) a dále na všech zastávkách, které budou těmito linkami obsluhovány.

--> --> --> --> -->