Silničáři zajistili ve Zlámanci vozovku proti sesuvu

Foto: V. Cekota
ZLÁMANEC - Na přelomu listopadu a prosince skončila částečná uzavírka se světelnou signalizací ve Zlámanci na Uherskohradišťsku. Silničáři zde dokončili stavební práce na zajištění silničního tělesa proti sesuvu, serveru Zlin.cz to za Ředitelství silnic Zlínského kraje uvedl Vojtěch Cekota.

Předmětem díla bylo statické zajištění silnice III/49711 a navazujících svahů. Počátek zabezpečeného úseku se nachází na začátku obce Zlámanec, úsek končí před mostem. Celková délka úseku je 191 metrů.

„Stavební firma podle projektu upravovala směrové vedení trasy silnice, zvětšovala směrový oblouk včetně rozšíření každého jízdního pruhu (šířka zpevněné části vozovky je 6,0 metru). Rovněž došlo k výškové úpravě nivelety, a to snížením vrcholového oblouku, což umožňuje zvýšení návrhové rychlosti úseku na 40 km/hod. Komunikace byla zajištěna opěrnou pilotovou zdí s betonovým propojením v délce 62 metrů levostranný svah nad niveletou komunikace byl zajištěn zárubní pilotovou zdí v délce 56 metrů se stabilizací zbývající části svahu v místě napojení polní cesty. Došlo k výměně celé konstrukce vozovky,“ popal práce Cekota.

Konečná cena za tuto zakázku činí pro 9,711 milionu korun včetně DPH. Investorem byl Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Další stavební objekty byly hrazeny ze státní dotace, kterou získala obec Zlámanec.

Stavební práce zde byly zahájeny 20. července 2020. „Původně jsme předpokládali, že stavební práce ve Zlámanci budou pokračovat i v roce 2021, ale zhotoviteli se je podařilo zcela dokončit ještě před nástupem zimy v roce 2020,“ uvedl šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x