Silnice z Bojkovic do Rudimova poškozená sesuvem je po opravě

Silnice před opravou, foto: ŘSZK
BOJKOVICE – Správa a údržba silnic Zlínska dokončila stavební akci, jejímž cílem bylo stabilizovat silniční těleso poškozené sesuvem mezi Bojkovicemi a Rudimovem. Oprava poškozeného místa přišla na 7,2 milionu korun.

Předmětem díla byla stabilizace silničního tělesa v místě sesuvu mezi obcemi Bojkovice a Rudimov na silnici III/49515. K sesuvu části silničního tělesa zde došlo na podzim roku 2020 a od té doby zde platila úplná uzavírka s objízdnou trasou přes Slavičín.

V celém úseku stavby byla provedena nová konstrukce vozovky v tloušťce 500 milimetrů a podloží bylo sanováno vrstvou štěrkodrtě o tloušťce 400 milimetrů. Stabilitu nového silničního tělesa zajistila opěrná zeď o délce 40 metrů. Zeď byla založena na vrtaných pilotách o průměru 600 milimetrů a délce 7 metrů. Piloty byly v krajnici spřaženy železobetonovým trámcem a na něm byla vybudována železobetonová římsa šířky 1 150 milimetrů. Na římse bylo osazeno mostní zábradelní svodidlo. Asi v polovině délky je vytvořen nový propustek pod silnicí. Odvodnění komunikace zabezpečuje příčný a podélný spád do silničního příkopu. Vtoková část propustku byla zajištěna gabionovou zídkou o délce 12 metrů.

Oprava sesunuté části přišla na necelých 7,2 milionu korun.

Stavební práce probíhaly za úplné uzavírky silnice s objízdnou trasou přes Slavičín. „I když byla nyní uzavírka ukončena a trasa je podle technického stavu komunikace plně průjezdná, jde o silnici, která se v zimě neudržuje a která nemusí být sjízdná z důvodu sněhové pokrývky či náledí,“ upozorňuje motoristy ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x