Silniční obchvat má ulevit přetížené dopravě v Uherském Hradišti a Starém Městě

Foto: Jiří Balát
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, STARÉ MĚSTO – Ulevit přetížené dopravě v centru Uherského Hradiště a Starého Města má přeložka silnice II/497, která má propojit uherskohradišťskou místní část Jarošov s budoucí dálnicí D55 v místě mimoúrovňové křižovatky ve Starém Městě. Deklaraci o spolupráci na společném postupu na přípravě a realizaci této dopravní stavby podepsali zástupci Uherského Hradiště, Starého Města a Zlínského kraje.

Hlavním důvodem pro vybudování silničního propojení mezi Uherským Hradištěm – částí města Jarošov a dálnicí D55 je naplněná kapacita vozidel projíždějících městy Uherské Hradiště a Staré Město, které do měst přivádí silnice II/497 od Zlína. Přeložka silnice II/497 má mimo obydlené oblasti propojit Jarošov s budoucí dálnicí D55 v místě mimoúrovňové křižovatky „Staré Město – sever“.

„Z našeho pohledu patří tato věc jednoznačně mezi největší dopravní priority. Silniční propojení mezi Uherským Hradištěm – částí města Jarošov a dálnicí D55 je nezbytně nutné a já jsem rád, že se Zlínským krajem i Starým Městem v tom nacházíme shodu,“ vyjádřil se starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Obchvat hodlá společně s Uherským Hradištěm a Starým Městem postavit Zlínský kraj, který zajistí

zpracování studie proveditelnosti projektu. Obě města pak v návaznosti na odsouhlasené řešení trasy zajistí případné změny svých územních plánů.

Přímé silniční propojení Jarošova s dálnicí D55 je nezbytně nutné realizovat kvůli dlouhodobě neúnosnému množství vozidel, které do centra Uherského Hradiště a Starého Města přivádí stávající trasa silnice II/497 směrem od Zlína. Plánovaný obchvat pomůže k odklonění významné části tranzitní dopravy z centra obou měst a uleví tím místním řidičům i obyvatelům,“ uvedl za Zlínský kraj náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Celková délka stavby by měla činit asi 5 kilometrů. Začátek stavby by podle plánu měl být na silnici II/497 v místě nově situované okružní křižovatky v Uherském Hradišti – Jarošově.

Vlastní přeložka silnice by se od původní trasy odklonila směrem k řece Moravě v místě stávající křižovatky v průmyslové zóně Jaktáře. Projde průmyslovou zónou, novým mostem by překonala řeku, v souběhu s protipovodňovou hrází bude volným územím procházet po katastrálním území Starého Města, dalším mostem překoná Baťův kanál a napojí se na ulici Východní, která přivádí silniční dopravu k okružní křižovatce na III/42824, odkud bude doprava vedena nově budovaným přivaděčem k D55.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x