Soutěž na rekonstrukci Masarykova náměstí v Uherském Hradišti vyhráli architekti z Brna. Jak se změní doprava v centru města?

Nové vodní prvky. Vizualizace: Město Uherské Hradiště
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Urbanisticko-architektonickou soutěž na rekonstrukci Masarykova náměstí v Uherském Hradišti vyhrála společnost ofschem architekti z Brna. Porota posuzovala z celkem 11 soutěžních návrhů. Termín zahájení rekonstrukce náměstí zatím není známý.

Do druhého kola soutěže postoupily čtyři návrhy, z nichž zvítězil návrh autorského kolektivu ofschem architekti z Brna, který zahrnuje celkové scelení plochy náměstí a v severní části náměstí vytvoření pobytového prostoru s novým vodním prvkem.

„Náměstí by primárně mělo sloužit lidem a ti by se na něm měli cítit příjemně. Proto ve vítězném návrhu oceňuji nové vodní prvky, ekologické nakládání s dešťovou vodou, doplnění zeleně, bezbariérové řešení a celkové zklidnění dopravy tak, aby se zde lidé cítili nejen dobře, ale také bezpečně,“ okomentoval návrh starosta Stanislav Blaha.

S autory vítězného návrhu bude nyní město návrh dále rozpracovávat a precizovat do nejmenšího detailu. „Řešení budeme konzultovat s dotčenými orgány státní správy, především památkové péče i dopravy, se správci inženýrských sítí, s organizátory kulturně společenských akcí, také s odbornými komisemi rady města a vhodnou formou zapojíme i veřejnost,“ informovala uherskohradišťská radnice na svém webu.

Do řešeného území byly kromě samotného Masarykova náměstí zahrnuty také související uliční veřejné prostory, tedy ulice Nádražní, Protzkarova a Poštovní. „Z pohledu dopravy by mělo být náměstí po rekonstrukci dostupné pouze ulicí Poštovní, která bude sloužit jako jediná obousměrná komunikace,“ zmínilo vedení města.

Dále se také počítá s rekonstrukcí ulice Poštovní tak, že bude zrušen chodník u budovy pošty a naopak se rozšíří chodník na protější straně, stejně jako vozovka v ulici Poštovní. „Krátkodobé parkování na náměstí má být situováno podél průčelí části radnice a pošty, a to pouze jednostranně,“ sdělila uherskohradišťská radnice.

Jednosměrná trasa pro zásobování a dopravní obsluhu má vést z ulice Poštovní podél budovy pošty, lékárny a podél severní fronty náměstí, tedy nikoliv před průčelím jezuitské koleje a kostela sv. Františka Xaverského. „Zde má být naopak zachována důstojná nástupní plocha hned k několika historickým objektům, které tvoří charakter náměstí i celého města,“ uvedlo vedení města.

Ulice Nádražní má být průjezdná pouze pro zásobování v podobném režimu jako ulice Havlíčkova či Prostřední. „Nové řešení Nádražní ulice kromě důstojného vstupu do města od vlakového nádraží umožní i vznik menších tržních míst s případným umístěním foodtracků. Kromě toho díky vyčlenění pěší zóny podpoří město v této ulici vznik dalších venkovních zahrádek kaváren, cukráren či podobných zařízení,“ informovalo město.

Naposledy stavbaři centrální náměstí v Uherském Hradišti výrazněji upravili ve druhé polovině 50. let minulého století. Odhadované náklady na jeho připravovanou rekonstrukci se pohybují v desítkách milionů korun. Termín zahájení rekonstrukce náměstí však zatím není známý.

Zobrazit fotogalerii >>

--> --> --> --> -->