Starostové se sešli s vedením Zlínského kraje nad tématem dopravy

Starostové přijeli do Otrokovic debatovat o dopravě. Foto: web města Otrokovice
OTROKOVICE - Široké plénum účastníků přijelo projednat klíčové aktivity v oblasti dopravy na otrokovickou radnici. Hlavními tématy byly rekonstrukce silnic, veřejná linková doprava, hledání zdrojů financování a získávání dotací, dokončení obchvatu Otrokovic a pokračování stavby dálnice, ale i časové propojení jednotlivých investic.

Přivítání přítomných v obřadní síni městského úřadu se ujala starostka města Otrokovice Hana Večerková. Aby byla diskuze co nejplodnější a mohla zodpovědět co nejvíce otázek spojených s dopravou, bylo široké i fórum účastníků. Za Zlínský kraj se setkání zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Radek Doležel, zástupci Odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, Policie ČR – krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, správa Zlín, koordinátor veřejné dopravy i starostové a místostarostové ORP Otrokovice tj. obcí Tlumačov, Bělov, Napajedla, Pohořelice, Oldřichovice, Komárov, Spytihněv, Halenkovice a Žlutava.

Hned v úvodu se chopili slova starostové obcí, které zajímaly plánované rekonstrukce silnic v jejich katastru a jejich časová provázanost s dalšími investičními akcemi, zejména budováním a rekonstrukcí kanalizační sítě tak, aby na sebe jednotlivé stavby navazovaly a nemuselo se zasahovat do nově opravených úseků.

Diskutovanou otázkou bylo také dokončení jihovýchodního obchvatu Otrokovic a pokračování dalších etap stavby směrem na jih. „Jako klíčový moment vnímáme nezpoplatnění obchvatu města, který je pro dopravní zátěž ve městě strategický. V této věci komunikujeme s Ministerstvem dopravy a opět jsme apelovali i na Zlínský kraj. Ten s námi souhlasí a bude nás v našem úsilí podporovat. Všichni vnímáme obchvat Otrokovic jako důležitou a strategickou stavbu pro celý region, ale pokud by měl být zpoplatněn, bude vždy sloužit jen napůl,“ zdůraznila starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Horkým tématem byla veřejná doprava a obslužnost obcí linkovými spoji. Zde byl kladen důraz na větší návaznost jednotlivých spojů. V souvislosti s pandemií došlo k výraznému poklesu tržeb ve veřejné dopravě, proto je nutné hledat cesty k udržitelnému financování.

Setkání v tomto složení organizujeme pravidelně, protože cítíme potřebu diskutovat o klíčových tématech v rámci celého ORP a být v souladu s krajem. Osobní setkání dává prostor pro vyslyšení všech zúčastněných stran a společné argumenty posouvají diskutované věci dál. Věřím, že setkání bylo přínosné pro všechny strany a z projednávaných témat vzešly úkoly a požadavky, na kterých budeme postupně pracovat,“ uzavřela otrokovická starostka Hana Večerková

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x