Stavba kulturního centra v Rožnově po dlouhých jednáních pokračuje. Navýšení ceny se však stále řeší

Foto: zlin.cz
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Velmi diskutovaným tématem je v posledních týdnech na rožnovské radnici stavba nového kulturního centra. Tu od jejího zahájení provází řada problémů.

Stavba nového kulturního centra, která je jednou z největších investičních akcí města za několik let, začala letos v dubnu. Už za dva měsíce zde ale byly stavební práce přerušeny, protože zhotovitelská stavební firma upozornila na několik projektových nedostatků a žádala o změnu subdodavatele. S tím však radnice nesouhlasila.

Následovala intenzivní jednání, během nichž zainteresované strany diskutovaly o změně subdodavatele, vadách v projektu, ale také o navýšení ceny. „Některé z témat se podařilo vyřešit, otázkou však zůstává navýšení ceny projektu,“ uvedla tisková mluvčí Rožnova pod Radhoštěm Petra Graclíková.

Požadovanou změnu subdodavatele neschválila Rada města. „Zvážili jsme přínos a rizika této změny a pro město by tato změna nebyla výhodná. Po několika jednáních jsme se stavební firmou dospěli ke kompromisu a zůstáváme tedy u původního subdodavatele dřevostavby tak, jak bylo původně plánováno,“ sdělil starosta města Jiří Pavlica.

Dodavatel stavby také poukazoval na několik vad v projektu, které se však městu podařily v uplynulých týdnech odstranit. Důležitou otázkou tak nadále zůstává žádost o navýšení ceny za hlavní stavbu z důvodu růstu cen stavebnin vlivem války a inflace.

Podle zákona o veřejných zakázkách má zhotovitel možnost zažádat o zvýšení ceny ve výši max. 15 % z celkové ceny dané části díla. Tato žádost však musí být opodstatněná a doložená konkrétním naceněním položek,“ pokračoval Pavlica a dodal, že o případném schválení a maximální výši diskutovali na čtvrtečním pracovním setkání zastupitelů města.

Dobrou zprávou pro město je přislíbení dotace, která by se zvýšila z 50 milionů na 120 milionů korun. Město současně získalo dotaci od Zlínského kraje ve výši 15 milionů korun.

U dotace z Operačního programu Životního prostředí je však nezbytně nutné, abychom stihli termín kolaudace stavby, což nám bylo dodavatelem stavby potvrzeno jako reálné,“ dodal na závěr starosta města.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x