Středisko rané péče EDUCO potřebuje peníze na provoz. Pomoc už přislíbil kraj

foto: EDUCO
ZLÍN – Už 17 let poskytuje Středisko rané páče EDUCO ve Zlínském kraji pomoc rodinám s dětmi s handicapem. Aby mohlo i nadále fungovat, potřebuje podle svého vedení do konce letošního roku získat 300 tisíc korun.

Středisko rané péče EDUCO doslova bojuje o přežití. Aby mohlo i nadále v kaji udržovat sociální službu rané páče, potřebuje do konce letošního roku získat 300 tisíc korun. Zveřejnilo proto petici, ve které vyzývá k podpoře dofinancování služby od státu.

Zlínský kraj dlouhodobě upozorňuje na podfinancování celého resortu. Apeluje také na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby změnilo systém financování.

„Peníze od státu nepřicházejí včas a zároveň často ani nepokrývají provozní náklady organizací. Případ Střediska rané péče EDUCO je důkazem toho, jak vážná situace je. Pokud se nezmění systém financování, můžeme se v budoucnu potýkat s obrovskými problémy se zajišťováním sociálních služeb v kraji,“ upozornila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová. Financování je podle ní předmětem každého jednání Sociální komise při Asociaci krajů.

Zlínský kraj hodlá v příštím roce finanční podporu středisku EDUCO navýšit. Aktuálně spolku posílá 300 tisíc korun ročně.

„Loňský rok byl mimořádný. Poskytovatelé sociálních služeb získali od státu i kraje mimořádné dotace v souvislosti s epidemií koronaviru. Letos jsme si tento nadstandard nemohli dovolit, peníze nepřišli ani od státu a tyto mimořádné zdroje teď středisku chybí. Jako kraj disponujeme jen velmi omezeným rozpočtem,“ vysvětlila Ančincová.

Kraj má podle současné legislativy odpovědnost za krajskou síť služeb. Je ovšem závislý na dotaci ze strany státu.

„Vnímáme snahu Zlínského kraje. Pokud se ale v dalším roce nenavýší požadované dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského kraje, měst a obcí, nebude EDUCO schopné svou službu rodinám dále poskytovat. To, co jsme dostali v loňském roce, nebyl pro organizaci nadstandard, ale nezbytné finance k přežití. Nemůžeme očekávat, že v každém roce situaci zachrání mimořádné dotace nebo jednotliví dárci a firmy,“ uvedla ředitelka EDUCO Dagmar Machová.

Hejtmanství pro příští rok schválilo spolku navýšení úvazku. To znamená navýšení nejen personální, ale také finanční. Z programu Zlínského kraje na podporu vybraných druhů sociálních služeb totiž spolku poputuje více peněz.

„V novém rozpočtu počítáme s navýšením částky přímo ze zdrojů Zlínského kraje na celou síť služeb, konkrétní částka je zatím předmětem debaty. Chci však ujistit zástupce Střediska rané péče EDUCO Zlín, že jejich nelehkou situaci vnímáme a hledáme způsoby, jak jim pomoci. Raná péče je velmi potřebná a je naším společným zájmem fungování této sociální služby v našem kraji udržet,“ dodala náměstkyně.

V současnosti poskytuje EDUCO ranou péči 110 rodinám s handicapovanými dětmi ve Zlínském kraji. Poslání střediska je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x