Střepy pravěkých nádob nebo železná sekera. Středověká tvrz v Hluku vydala nečekané nálezy

Co nejdříve po vyzvednutí je třeba započít s konzervačním procesem; Foto Tomáš Chrástek, Slovácké muzeum
HLUK – Více než 700 let stará středověká tvrz v Hluku, která se nachází v samotném srdci města, prochází od loňského roku kompletní rekonstrukcí. V současné době zde pod vedením týmu Slováckého muzea v Uherském Hradišti probíhá archeologický výzkum, který přinesl nečekané nálezy.

V první fázi výzkumu se archeologům při výkopech na nádvoří podařilo odkrýt cihlovou klenbu raně novověké kanalizace pod renesančním křídlem objektu. Mezi dalšími nálezy bylo také souvrství středověkých, raně novověkých a recentních navážek a vyrovnávek, které obsahovaly archeologické nálezy ve formě střepů keramických nádob, zvířecích kostí a kovových výrobků.

„Pod těmito vrstvami se nacházelo další starší souvrství představující splachy, které sporadicky obsahovaly střepy pravěkých keramických nádob a pravěkou štípanou industrii,“ upozornil archeolog Slováckého muzea Zdeněk Kuchař.

Aktuálně probíhá výzkum v exteriéru tvrze na její jižní straně. Ve výkopech pro osazení retenční nádrže a instalaci dalších prvků pro připojení na inženýrské sítě se archeologům podařilo obnažit a zdokumentovat úsek původního vodního příkopu, který sloužil jako obranný prvek tvrze v období vrcholného středověku.

Ve výkopu se podařilo zachytit dvě linie otesaných dřevěných kůlů, které můžeme spojovat se snahou o zpevnění břehu koryta tohoto příkopu. Celkově výzkum vydal 12 dřevěných kůlů, které se podařilo vyzvednout, následně byly pečlivě zabaleny a neprodleně transportovány na konzervační oddělení Slováckého muzea, kde byly zahájeny kroky k jejich zakonzervování. Ze všech kůlů budou odebrány rovněž vzorky pro datační analýzu za pomoci dendrochronologie,“ upřesnila tisková mluvčí Slováckého muzea Petra Bubeníková.

Poté, co původní vodní příkop přestal v období raného novověku splňovat účel obranného prvku, byl postupně zasypáván. O tom svědčí zásypové vrstvy obsahující archeologický materiál, který je možné datovat do období vrcholného středověku a raného novověku. Vrstvy odkryté v zasypaném příkopu obsahovaly velké množství střepů keramických nádob, zvířecích kostí a drobných železných předmětů, mezi kterými dominují železné hřeby. Dále se podařilo z příkopu vyzvednout například železnou sekeru a odlomenou rukojeť tesáku.

Zdeněk Kuchař představuje ještě další pozoruhodnost pojící se k příkopu: „Zajímavý stavební prvek odkrytý v prostoru zasypaného vodního příkopu představuje poměrně masivní zeď vystavěná z pískovcových bloků skládaných na maltu a místy proložená cihlami. Její interpretace je zatím otázkou, ale lze uvažovat o možnosti, že mohla představovat součást dnes již zaniklé novověké mostní konstrukce.“

Závěry výzkumu, na kterých archeologové v současnosti pracují, má doplnit povědomí o doposud známé stavební historii tvrze, ale také o každodenním životě jejích obyvatel. „Tento archeologický výzkum přispěje k lepšímu pochopení historie a vývoje tvrze v Hluku, což může pomoci při její další rekonstrukci a prezentaci veřejnosti,“ dodala Bubeníková.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x