Tématem dnešní doby je udržitelnost cestovního ruchu

foto: CCRVM
ZLÍNSKÝ KRAJ – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy pořádala v tomto týdnu workshopy k tématu „Udržitelné a společensky odpovědné turistické regiony“. Ty navazovaly na šetření názorů obyvatel dvou oblastí s různým stupněm rozvoje cestovního ruchu. Na středu 9. listopadu je navíc k této problematice připravena konference.

Projekt Centrály cestovního ruchu Východní Moravy si dal za úkol posoudit přístup rezidentů k cestovnímu ruchu. Na jedné straně stála rozvinutější oblast Vsetínských Beskyd a Javorníků. Na straně druhé potom stanula oblast postupně objevovaných Bílých Karpat.

Oblastem se také přizpůsobilo konání workshopů. Uskutečnily se pod kopci Bílých Karpat v Bojkovicích, Strání, ale také v srdci Javorníků na Kohútce. Účastnili se jich zástupci obcí, informačních center, soukromých provozovatelů, kulturních institucí, nebo destinačních oblastí.

„Z výsledků průzkumu vyplývá, že některá nepochopení vznikají z nedostatečné komunikace mezi hlavními aktéry cestovního ruchu, ale také s rezidenty v každém jednotlivém místě,“ říká ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová. K problematice ještě dodává: „Naše workshopy mají za cíl vyvolat potřebu vzájemné komunikace a spolupráce. I když řadu problémů není snadné vyřešit, je nutné si je v první řadě uvědomit a umět je pojmenovat.“

K tématu udržitelnosti cestovního ruchu je navíc ve středu 9. listopadu připravena v Galerii Desítka v Obchodním domě Zlín konference s názvem „Udržitelné a společensky odpovědné turistické regiony“. Budou na ní prezentovány výsledky zmíněného průzkumu, ale účastníci se také seznámí s příklady dobré praxe.

V programu vystoupí například Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá, aby posluchače seznámil se zkušenostmi budování jednoho z nejvýznamnějších turistických cílů Zlínského kraje. Počítá se také s příspěvkem starosty obce Trojanovice Jiřím Novotným, který představí projekt Cérka zaměřený na revitalizaci bývalých důlních děl.

Za zmínku stojí, že akce jsou realizovány v rámci projektu Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region, který je podpořen dotací V-A Slovenská republika – Česká republika.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x