Třikrát a dost! Nový systém pravidel pro nájemníky městských bytů ve Vsetíně už funguje

Foto: Město Vsetín
VSETÍN – Odbor sociálních věcí vsetínské radnice zavedl nová pravidla, díky kterým nájemníci městských bytů nebudou moci zneužívat nájemní systém. Chce tak zabránit devastaci bytového fondu, nedodržování domovního řádu a pozdnímu hrazení dluhu na nájemném.

Nová pravidla řídící se systémem „třikrát a dost“ již fungují a rada města dle nich jednoduše hodnotí, zda má žadateli nájemní smlouvu prodloužit či nikoli.

S bezproblémovými nájemníky dosud město prodlužovalo platnost nájemních smluv zpravidla o rok, ovšem v době pandemie, kdy z důvodu protiepidemických opatření a karantén nebylo možné realizovat fyzické kontroly bytů, se morálka nájemníků zhoršila, a legislativa, kdy je právo zpravidla na straně nájemníků, byla mnohdy zneužívána.

Nejen z těchto důvodů jsme přistoupili s odborem sociálních věcí a s dalšími odborníky ke změnám v nastavení systému dodržování pravidel nájemníků. Chceme předcházet devastaci bytového fondu nebo nedodržování domovního řádu a řešit porušení v různých oblastech, pokud možno v co nejkratší době, což nový systém umožňuje,“ vysvětlila místostarostka Simona Hlaváčová, která má bytovou problematiku ve své gesci.

Někteří nájemníci dosavadní systém zneužívali. Záměrně například hradili dluh na nájemném až těsně před schválením další nájemní smlouvy, potom zase dlouhodobě neplatili. Nový, pružnější přístup těmto nešvarům zabrání,“ uvedl starosta Jiří Růžička.

V praxi to znamená jediné – každý případ je posuzován individuálně také s ohledem na platební morálku, přístup nájemníka k údržbě bytu a chování vůči sousedům. Na základě těchto skutečností je následně rozhodnuto o prodloužení či neprodloužení nájemní smlouvy.

A tak například i když nájemník na poslední chvíli nedostatky odstraní, může dojít k ukončení nájmu. Na základě tohoto nového přístupu již dva nájemníci byt opustili a desítkám byly smlouvy prodlouženy pouze na tři měsíce,“ vysvětlila místostarostka Hlaváčová.

V současné době činí dluh obyvatel městských bytů na nájemném, službách a ostatních poplatcích více než 230 tisíc korun.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x