Tvůrci fenoménu Baťa. Nová výstava v Parku Komenského už od 3. srpna

Vernisáž výstavy „Tvůrci fenoménu Baťa“ proběhne 3. srpna. Foto: Nadace Antonína Bati
ZLÍN - Nadace Tomáše Bati slavnostně otevře novou panelovou výstavu s názvem „Tvůrci fenoménu Baťa. Ti, jenž proslavili jméno Baťa napříč světem“. Už třetím rokem je výstava k vidění v prostorách Parku Komenského ve Zlíně. Letos se veřejnosti představí osobnosti, které ve firmě Baťa působily a pomáhaly Tomáši Baťovi, následně Janu Antonínovi i Tomáši Baťovi juniorovi tvořit fenomén Baťa.

Ve firmě Baťa působily desítky, ne-li stovky výborných odborníků ve svém oboru. Není žádným tajemstvím, že Tomáš Baťa byl proslulý svou touhou obklopovat se jen těmi nejlepšími z nejlepších. Jména mnohých z nich jsou však zapomenuta, protože když se řekne Baťa, okamžitě se člověku vybaví zakladatel Tomáš, následně Jan Antonín nebo Tomáš junior. Kdykoliv ale samotný Tomáš Baťa hovořil o firmě, říkal: „naše boty, naši zákazníci, naše cokoliv“ – firmu nepovažoval za svou a apeloval i na své následovníky ve své morální závěti, aby v tomto pojetí pokračovali.

Při přednáškách či prohlídkách v Baťově vile se často setkáváme s otázkou, jak je možné, že byl Tomáš Baťa tak geniální. Vždy vysvětlujeme, že firma Baťa není jen jeho dílem, ale jedná se o výsledek myšlení a realizací mnoha výborných specialistů. Také dodáváme, jakým způsobem je Tomáš Baťa hledal, jak se ve firmě profilovali a čím přispěli k fenoménu Baťa. A právě na tyto otázky jsme se snažili odpovědět i prostřednictvím nové výstavy,“ uvedla Gabriela Končitíková, ředitelka Nadace Tomáše Bati a spoluautorka výstavy.

Na výstavě se autorsky podíleli také Jakub Malovaný, projektový manažer Nadace Tomáše Bati, a Zdeněk Pokluda, zlínský historik a odborník na téma Baťa.

V minulých letech byla výstava zahájena vždy druhý týden v červenci, a to při příležitosti připomenutí tragické smrti zakladatele. Letos se zahájení posunulo až na začátek srpna, a to záměrně.

„Nadace Tomáše Bati se snaží připomínat baťovský odkaz komplexně, a ten není jen o Tomáši Baťovi. Letos například uplyne 130 let, kdy si připomínáme narození muže číslo jedna ihned po Tomáši Baťovi, kterým byl Dominik Čipera, narozený 3. srpna 1893. V souvislosti s touto událostí jsme zvolili téma výstavy i datum vernisáže. Dominik Čipera byl pro Tomáše Baťu, stejně jako pro jeho nástupce klíčovým spolupracovníkem. Byl to on, komu se podařilo do každodenní praxe uvést baťovské principy účasti na zisku a ztrátě i samosprávy dílen,“ uvedl projektový a PR manažer Nadace Tomáše Bati Jakub Malovaný.

Na dvanácti velkoformátových panelech uvidíte celkem 43 osobností, včetně několika důležitých žen. Široká veřejnost se může seznámit s jejich začátky u firmy Baťa, karierním růstem i jejich přínosem pro fenomén Baťa. Výstava návštěvníkům představí také krátké příběhy, jak jednotliví lidé vnímali Tomáše Baťu nebo naopak on je.

Poznat můžete třeba osobnost Leopolda Bati, nevlastního bratra Tomáše, vlastního bratra Jana Antonína, který bývá často opomíjen, ale pro Tomáše Baťu byl předchůdcem Dominika Čipery. Tomáš Baťa se s jeho smrtí nejspíše nikdy nesmířil. Neopomenuli jsme ani Baťovu nevlastní sestru Josefku, prvního prokuristu firmy Josefa Blažka, Johna Hozu, Siegfrieda Meisela, Františka Malotu, Václava Rojta či Hynka Baťu. Zkrátka, návštěvníci se mají opravdu na co těšit,“ upřesnil Malovaný.

Výstava je skutečně obsáhlá a poprvé přináší některé doposud nepublikované informace, kdy autoři čerpali z archivu Františka Hodače, který připravoval rozsáhlou biografii o Tomáši Baťovi. K výstavě vznikl také stejnojmenný katalog, obsahující texty, jež se na výstavní panely z kapacitních důvodů nevešly.

Jsme velmi potěšeni, že díky podpoře partnerů můžeme tento katalog vydat. Myslím si, že je důležité upozorňovat na skutečnost, že baťovské impérium dosáhlo své velikosti právě proto, že v něm dokázali spolupracovat odborníci, kteří v něm vyrostli a profilovali se. Takový přístup by mohl být inspirativní i pro současné manažery a majitele firem, stejně jako pro širokou veřejnost,“ dodala Končitíková.

Výstavu si bude možné prohlédnout ve venkovních prostorách prodejny Dopravního podniku Zlín-Otrokovice do 30. října 2023.

Slavnostní vernisáž se uskuteční už tento čtvrtek 3. srpna od 18 hodin. Těšit se můžete na setkání s autory, pěvecké vystoupení Petry a Radovana Králových, herců Městského divadla Zlín a drobné občerstvení inspirované původními recepty Marie Baťové.

Zdroj: Nadace Tomáše Bati

--> --> --> --> -->