U Valašských Příkazů vznikne nový železniční nadjezd

U Valašských Příkazů vznikne nový železniční nadjezd. Foto: Jiří Balát
VALAŠSKÉ PŘÍKAZY – U Valašských Příkazů silničáři postaví nový nadjezd nad železniční tratí. Součástí stavby bude také přeložka 362 metrů dlouhého úseku silnice vedoucí do Študlova. Práce by měly být hotové v roce 2023 a vyjdou na 130 milionů korun.

Přeložku části silnice mezi Valašskými Příkazy a Študlovem, demolici starého mostu vedoucího přes železniční trať Horní Lideč – Bylnice a stavbu nového 75 metrů dlouhého mostu už schválili krajští radní.

Stavba nového nadjezdu včetně napřímení trasy silnice přispěje ke zvýšení plynulosti i bezpečnosti silničního provozu v tomto úseku, ke snížení technického opotřebení vozidel a také ke snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu,“ řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy Radek Doležel.

Součástí stavby bude připojení místní komunikace včetně chodníku ke stávající železniční zastávce Valašské Příkazy. Realizovány budou také přeložky inženýrských sítí, vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení, vegetační úpravy a rekultivace, přesun vjezdové brány fotovoltaické elektrárny či nové dopravní značení.

Po dobu výstavby bude provoz v maximální míře veden ve stávající trase silnice mezi Valašskými Příkazy a Študlovem. Během realizace přeložky silnice bude provoz po nezbytně nutnou dobu veden po objízdné trase po silnici I/57 přes Horní Lideč, dále po silnici I/49 do obce Střelná a poté po účelové komunikaci do obce Študlov.

Se stavbou by se mělo začít během letošního října a pokračovat se bude se zimním přerušením ještě i v letech 2022 a 2023. Celkové náklady stavby jsou ve výši 130 milionů korun.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x