Uherskohradišťská nemocnice chystá nový informační systém. Co je jeho hlavním cílem?

Uherskohradišťská nemocnice zavádí nový nemocniční informační systém. Foto: nemuh.cz
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Uherskohradišťská nemocnice uvede v roce 2023 do provozu nový nemocniční informační systém. Náročná realizace proběhne v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 26), jehož prostřednictvím získala nemocnice finanční prostředky z evropských fondů.

Stávající informační systém byl v Uherskohradišťské nemocnici zaveden do provozu začátkem 90. let. Ve své době byl vybraný systém AMIS*H unikátní zejména komplexním zajištěním všech oblastí potřebných pro chod nemocnice.

„Nemocniční informační systém byl od začátku založen na jedné společné výkonné centrální databázi, jeho koncepce se ukázala jako mimořádně efektivní a životaschopná. Dokázal zabezpečovat základní provoz naší nemocnice téměř třicet let, což je neuvěřitelně dlouhá doba,“ říká Ing. Michal Hájek, vedoucí útvaru informačních a komunikačních technologií.  

Od roku 1996 pokrýval nemocniční informační systém kompletně provoz lékařských agend a ekonomiky, včetně elektronických žádanek mezi těmito systémy. Zahrnoval výkazy pro zdravotní pojišťovny i státní instituce, stejně jako výkazy pro potřeby vnitřní ekonomiky nemocnice. Za dobu jeho fungování do něj bylo zapsáno téměř 800 tisíc chorobopisů a téměř 6 milionů laboratorních vyšetření.

Nemocniční informační systém je v provozu 24 hodin denně a za celou dlouhou dobu jeho fungování nikdy nedošlo k výpadku, který by znamenal nutnost obnovy dat.

„Hlavním cílem zavedení nového nemocničního informačního systému je zjednodušení, zefektivnění a maximální sjednocení všech klinických, ekonomických a administrativních informací spojených s poskytováním zdravotní péče pacientům a co největší propojení všech částí do jednoho funkčního celku,“ uvádí hlavní výhody nového systému Mgr. Jozef Machek, člen představenstva Uherskohradišťské nemocnice pro oblast provozu, obchodu a investic.

Na přípravách se podílí odborní garanti projektu z řad lékařského a nelékařského zdravotnického personálu, ale i zaměstnanci v nezdravotnických profesích.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x