V Baťově vile byly oceněny osobnosti nemocnic Zlínského kraje

foto: Zlínský kraj, Jiří Balát
ZLÍN – Baťova vila ve Zlíně hostila v úterý 15. listopadu výrazné osobnosti nemocnic Zlínského kraje. Přišli si sem totiž převzít ocenění, na které je navrhli jejich kolegové.

Zaměstnanci nemocnic ve Zlínském kraji měli možnost hlasovat v anketě nazvané Osobnosti nemocnic Zlínského kraje očima kolegyň a kolegů 2022. Do konce letošního září tak mohli nominovat své kolegy hned v několika kategoriích – Lékař, Nelékařský zdravotnický pracovník a Nezdravotník.

V dalším kole ankety se během října uskutečnilo interní hlasování zaměstnanců. Představenstva nemocnic měla navíc možnost udělit jedu zvláštní cenu současnému nebo bývalému zaměstnanci za mimořádný přínos pro nemocnici.

„Nemocnice tvoří v prvé řadě lidé. Je to složitý organismus, kde bez nadsázky platí, že všechny profese, zdravotnické i nezdravotnické, jsou důležité a musíme společně dobře fungovat, aby se mohli zdravotníci věnovat svému poslání, kterým je péče o pacienty. Jsem velmi ráda, že jsme dnes mohli ocenit zaměstnance nemocnic Zlínského kraje. Oceňujeme ty, kteří mají respekt svých kolegyň a kolegů. Všem chceme i tímto způsobem poděkovat za jejich práci pro občany Zlínského kraje,“ uvedla náměstkyně Olga Sehnalová.

Z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně si ocenění v kategorii Lékař odnesl Pavel Ulek, lékař na oddělení ORL. Martina Hvozdenská, všeobecná zdravotní sestra na plicním oddělení, byla zase vítězkou kategorie Nelékařský zdravotnický pracovník. V Nezdravotnické profesi figuroval Petr Beneš, vedoucí nádvorní čety na oddělení provozní a energetiky. Zvláštní cenu za mimořádný přínos pro nemocnici si potom odnesl Pavel Hruboš, vedoucí oddělení metodiky a ekonomiky zdravotních pojišťoven.

Kroměřížská nemocnice ocenila v kategorii Lékař primáře ORL oddělení Ivana Pára. Vrchní sestra urologického oddělení Pavla Drábková potom získala ocenění nelékařského zdravotnického pracovníka. V kategorii Nezdravotnická profese figuroval Radek Večerka, vedoucí IT oddělení. A Zvláštní cenu představenstva si odnesl dlouholetý lékař gynekologicko-porodnického oddělení Alois Ohlídal.

Lékařem Uherskohradišťské nemocnice se stal Arnošt Sobol, primář plicního oddělení. Ondřej Kozelek, který je praktickou sestrou traumatologické ambulance, potom získal ocenění v kategorii Nelékařský zdravotnický pracovník. Vítězem v Nezdravotnické profesi se stala Pavlína Gašparovičová, administrativní pracovnice v odboru spisové služby. Zvláštní cenu si potom přebrala Pavla Sokolíčková, která je vedoucí laborantkou nukleární medicíny.

Vsetínská nemocnice ocenila v kategorii Lékař Martina Janáče, lékaře gynekologicko-porodnického oddělení a zástupce primáře. Vrchní sestra interního spojeného lůžkového fondu Bohdana Bambuchová získala ocenění v kategorii Nelékařský zdravotnický pracovník. V Nezdravotnické profesi figurovala Eva Kurtinová, vedoucí personálního oddělení. A Zvláštní cenu si převzala Jana Slováčková, lékařka dětského oddělení.

Všem oceněným poblahopřáli a poděkovali za jejich práci náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová, statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová a radní Zbyněk Fojtíček.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x