V Bělově začala rekonstrukce silnice ve směru na Žlutavu. Úplná uzavírka potrvá do října

Foto: ŘSZK
BĚLOV – Před několika dny začala rekonstrukce zbývající části silnice spojující Bělov se Žlutavou. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky, objízdná trasa povede Otrokovice, Napajedla a Žlutavu.

Opravovat se bude přibližně půl kilometru dlouhý úsek silnice třetí třídy č. 36740 v intravilánu obce Bělov. Začátek řešeného úseku komunikace je před točnou autobusů až po konec obce, kde naváže na již zrekonstruovanou část silnice ve směru do Žlutavy.

„Při plánování termínu realizace této akce jsme čekali na shodu s termínem rekonstrukce a výstavby kanalizace, jejichž investorem je obec. Jsme rádi, že došlo k souladu a stavbu můžeme zahájit. Po jejím dokončení budeme mít v pořádku celou silniční trasu z Bělova do Žlutavy,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace, a to ve dvou etapách.Rozdělení výstavby na etapy je stanoveno s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti v obci přes křižovatky s místními komunikacemi. Objízdná trasa je navržena po silnicích I/55 a III/36740 přes Otrokovice, Napajedla a Žlutavu,“ dodal Malý.

Stavební práce vyjdou na více než 8 milionů korun a potrvají do konce letošního října.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x