V Hradišti dokončili obnovu 170 let starých varhan

foto: město Uherské Hradiště
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Listopad přinesl dokončení obnovy varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích. Veřejnosti se představí 3. adventní neděli 11. prosince.

V listopadu skončila obnova 170 let starých varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích. Základním cílem bylo scelení varhan v duchu jejich původního stavitele, varhanáře Antonína Salingera.

Již několik let se uvažovalo o obnově mařatických varhan. Nakonec byly minulý rok rozebrány z důvodu restaurátorského průzkumu. Nejprve ale projekt musela schválit státní památková péče.

„U záměru restaurování varhan se nejednalo pouze o odstranění vad, ale o zachování nástroje a o jeho celkovou obnovu. To je pro město velmi cenné, protože takový doklad historie, jako jsou varhany, má pro budoucnost mnohem větší hodnotu, než je ta vyčíslitelná penězi. Doufáme, že obnovený nástroj bude další desítky let dobře sloužit a že bude lidem přinášet radost a povznášející pocit, kdykoliv zaslechnou jeho majestátní tóny,“ uvedla místostarostka města Pavlína Jagošová.

Práce probíhala pod taktovkou zkušeného varhanáře a restaurátora Petra Stehlíka z Hodonína. Jeho snahou bylo navrátit nástroji nejen jeho původní vzhled, ale hlavně dokonalou funkčnost a krásný zvuk. Jeho spolupracovníkem se stal také restaurátor Dušan Rohlík, který se postaral o dřevěnou varhanní skříň.

I když mařatické varhany patří k těm menším, mají celkem 315 píšťal, náklady na restaurování dosáhly částky téměř 2 miliony korun.

Varhany jsou movitou památkou, která byla umístěna do kostela Nanebevzetí Panny Marie při jeho obnově v letech 1850 až 1858. Jejich autorem je již zmíněný Antonín Salinger a zdejší varhany jsou zřejmě poslední dochované z jeho dílny.

Varhany byly v letošním roce uvedeny do funkčního stavu s přispěním dotace z Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje ve výši 300 tisíc korun.

Tóny zrekonstruovaných varhan pro veřejnost poprvé zazní 3. adventní neděli 11. prosince. Slavnostní mše se bude konat ve 14:00 hodin a při její příležitosti proběhne také žehnání varhan.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x