V Otrokovicích probíhá měření intenzity dopravy. Město tím usiluje o zrušení zpoplatnění obchvatů

Foto: obchvatotrokovic.cz
OTROKOVICE – V Otrokovicích v tomto týdnu probíhá důležitý dopravní průzkum, jehož cílem je zjistit intenzitu dopravy na vybraných úsecích, kudy denně projíždí tisíce vozidel. Otrokovická radnice pak výsledná data poskytne Ministerstvu dopravy, se kterým bude jednat o výjimkách ve zpoplatnění obchvatu města.

Řada řidičů využívajících dálniční síť kolem Otrokovic zaregistrovala u exitů 30 a 32 nové kamery, které mají za úkol měřit intenzitu dopravy na úsecích dálnice ve směru od Zlína i do Zlína. Kamery jsou umístěny na klíčových místech, kudy denně projíždí tisíce vozidel.

Obchvaty měst by měly mít výjimku ve zpoplatnění, jinak postrádají smysl a vrací dopravu zpět do ulic města. To je základní myšlenka, o které jsme přesvědčeni a hodláme o ní přesvědčit i Ministerstvo dopravy,“ uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková.

Ministerstvo pro příští rok totiž připravuje novou dálniční koncepci, která by mohla vymezit právě úseky, kterými lze projet bez časového kupónu.

Otrokovice v seznamu nesmí chybět. Argumentů, které hodláme použít, je celá řada. Od stávajícího ekologického zatížení města, které je dáno jeho průmyslovým charakterem, kdy by navýšení transitní dopravy znamenalo zhoršení životních podmínek obyvatel, přes bezpečnost v dopravě až po smysl budování obchvatů měst, které se vždy stavěly za účelem odvedení dopravy,“ dodala Hana Večerková.

Aby byly podklady kompletní, probíhá sběr dat také v místní části Kvítkovice. Právě tudy jezdí od nového roku po zpoplatnění jihovýchodního obchvatu Otrokovic denně tisíce řidičů, kteří nemají dálniční známku. V důsledku toho zde opět došlo k výraznému navýšení provozu a hluku, což značně znepříjemňuje život místních obyvatel.

Dopravní průzkum probíhá v Otrokovicích v tomto týdnu, tedy od 4 do 8. dubna. Vedení města věří, že argumenty směřované k ministerstvu budou díky průzkumu podloženy tvrdými daty, která tak budou moci být porovnána s předchozími lety.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x