V Otrokovicích se množí případy nevhodného chování na veřejnosti

Ilustrační foto
OTROKOVICE – Jaro je v plném rozpuku a počasí začíná stále více lákat lidi ven, což platí dvojnásob pro lidi bez domova a nepřizpůsobivé obyvatele. Ti teď v ulicích Otrokovic často popíjejí alkohol a svým chováním pohoršují kolemjdoucí.

Lidé bez domova nejčastěji pobývají ve stínu stromů na náměstí před Otrokovickou BESEDOU, v parku před Společenským domem a v okolí Štěrkoviště. Často jsou vulgární, bez ostychu močí na veřejnosti, polehávají na lavičkách, ruší noční klid a poškozují veřejné prostranství.

Vedení města proto vyzývá občany či návštěvníky Otrokovic, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí, aby o nevhodném chování spoluobčanů neváhali informovat městskou policii na lince 156 nebo Policii ČR na lince 158.

Zavolat hlídku městské policie je mnohem přínosnější, než kritizovat její práci, potažmo práci městského úřadu, na sociálních sítích. V rámci svých možností a kompetencí strážníci či policisté mohou zasáhnout a situaci aktuálně řešit,“ uvedla starostka města Hana Večerková.

K aktuální situaci ve městě se vyjádřil také ředitel Městské policie Otrokovice Tomáš Gromus. „Jak jsem již opakovaně uvedl, velkým problémem je skutečnost, že nemáme žádné zákonné možnosti vykázat tyto osoby z veřejných a pro lidi atraktivních lokalit, pokud neporušují vyhlášku či zákon nebo pokud si oficiálně nestěžují minimálně tři občané, kteří jsou ochotni svědčit. Nicméně se snažíme jejich protiprávní jednání a veřejné pohoršení minimalizovat.“

Jak ale rozpoznat, co je v mezích právních norem a co už tyto normy překračuje? Obecně závazná vyhláška města Otrokovice o veřejném pořádku mimo jiné zakazuje žebrání a požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích. Konkrétně se jedná o parky a místa parkového charakteru a další frekventovaná místa ve městě.

Oznámení na linku městské policie 156, nebo linku 158 Policie České republiky může každý občan učinit vždy, pokud je svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání. Doporučujeme všem občanům, aby takto učinili a nesnažili se řešit situaci sami. Předchází tak případnému dalšímu nežádoucímu konfliktu s pachatelem,“ uzavřel Tomáš Gromus.

-->
×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x