V Otrokovicích vzniklo první Centrum domácí dialýzy v Česku

Foto: Centrum domácí dialýzy Otrokovice
OTROKOVICE - Na poliklinice v Otrokovicích zahájilo provoz nové ambulantní Centrum domácí dialýzy. Jedná se o první takto specializované pracoviště v České republice.

Dialyzační péče je nezbytná pro život pacientů se selháním ledvin. Principem je čištění krve, které u nemocného nahrazuje činnost nefunkčních ledvin. Mezi pacienty zájem o domácí dialýzu roste.

Přesun dialýzy do domácího prostředí nebo pečovatelských domů je celosvětový trend. Mezi pacienty vidíme o domácí dialýzu rostoucí zájem a od specializovaného centra očekáváme lepší dostupnost metod nejen na našich, ale i ostatních střediscích v regionu Moravy,“ říká Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum, která za otevřením centra stojí.

Na lékaře se v nově vzniklém centru mohou obracet všichni pacienti s onemocněním ledvin, kteří již v pravidelné dialyzační péči na jakémkoliv dialyzačním středisku jsou nebo se jejich nástup na dialýzu v blízké době čeká.

Lékař nového centra se seznámí se zdravotním stavem pacienta a v průběhu několika návštěv domácí dialýzu doporučí, nebo nedoporučí, případně pacientovi poradí, jestli je pro něj vhodnější domácí hemodialýza, nebo domácí břišní dialýza.

Obě metody domácí dialýzy jsou pro pacienty medicínsky šetrnější, umožňují jim plánovat si ošetření tak, jak potřebují, a bez dojíždění. Navíc technologie pokročila natolik, že domácí dialýza nevyžaduje žádné stavební úpravy a ošetřující lékař vidí výsledky každého ošetření prakticky on-line,“ vysvětluje vedoucí lékařka nově vzniklého centra Markéta Kratochvilová, která je zároveň primářkou dialyzačního střediska v Uherském Brodě.

Centrum bude pacienty pro domácí dialýzu nejen indikovat, ale zajistí jim i ošetřovatelskou a technickou podporu 24 hodin denně. V Otrokovicích vzniklo díky geografické poloze města, aby bylo jednoduše dostupné pro co nejvíce pacientů.

Vzhledem k opravdu citelnému nárůstu zájmu pacientů o domácí dialýzu odhadujeme, že během několika měsíců bude mít centrum ve své evidenci desítky pacientů. Kapacitně i technicky jsme na tento počet připraveni,“ deklaruje Markéta Kratochvilová.

V současné době se v domácím prostředí v Česku dialyzuje něco přes 100 pacientů. Do nově vzniklého centra v Otrokovicích je nutné se před návštěvou předem objednat.

Zobrazit fotogalerii >>

--> --> --> --> -->