V polovině března začne druhá etapa rekonstrukce průtahu Kunovic

Foto: ŘSD ČR
KUNOVICE - Další etapa rekonstrukce průtahu Kunovic bude zahájena v pondělí 14. března. Dojde při ní k úplnému uzavření části ulice Pekařská v úseku od světelné křižovatky až ke kostelu svatého Petra a Pavla. Řidiči budou muset uzavřený úsek objíždět po objízdných trasách.

Po několika měsících zimní technologické přestávky začnou 14. března opět práce na rekonstrukci komunikace I/55 v Kunovicích. Zhotovitelská firma vloni opravila téměř kilometr vozovky. Napojila většinu uliček na hlavní tah, který před křížením se silnicí I/50 rozšířila a jinde naopak vytvořila nová parkovací stání.

V loňské stavební sezóně jsme na zhruba devíti stech metrech průtahu zrekonstruovali vozovku, byla zkapacitněna křižovatka se silnicí I/50, v úseku jsme provedli přeložky inženýrských sítí a osadili konstrukci nového portálu. Přes zimu jsme pracovali hlavně na místních komunikacích, mimo hlavní trasu průtahu. Pokračovat budeme právě úpravou napojení v křižovatkách u městského úřadu v centru Kunovic,“ uvedl projektový manažer zhotovitele stavby společnosti Skanska Roman Zbořil.

Tentokrát nebudou vydávána povolení k vjezdu, protože nebude ani možné rekonstruovanou částí projíždět.Semafory na křižovatce u Staré školy budou mimo provoz. Vozidla do 3,5 tuny budou projíždět ulicí Osvobození a propojkami za Kunovicemi. Ulice Panská se stane obousměrnou.

Práce se přesunou z třídy Vítězství a z ulice Na Rynku sem do centra Kunovic, kde začne docházet k rekonstrukci křižovatek na náměstí Svobody a směrem na Hluk. Firma postupuje podle harmonogramu, dokonce i v předstihu. S kvalitou provedené práce jsme také velice spokojeni, doufáme, že to tímto způsobem doběhne až do konce celé akce,“ řekl starosta Kunovic Pavel Vardan.

Objízdné trasy povedou pro vozidla do 7,5 tuny přes Ostrožskou Novou Ves – Uherský Ostroh a Hluk a pro vozidla nad 7,5 tuny od Uherského Ostrohu přes Moravský Písek a Nedakonice.

Výsledkem rozsáhlé rekonstrukce by mělo být zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provozu, včetně pěších a cyklistů, a posílení kapacity silničního průtahu Kunovicemi.

Zobrazit fotogalerii >>

--> --> --> --> -->