V Uherském Hradišti vznikne coworkingové centrum

V Uherském Hradišti vznikne coworkingové centrum. Foto: cowork.io
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Uherské Hradiště uzavře Memorandum o spolupráci se Zlínským kreativním klastrem. Jeho hlavním předmětem je společný postup a rozdělení rolí při založení a provozu coworkingového centra HUB 123.

Návrh vytvoření coworkingového centra v Uherském Hradišti představuje první krok při tvorbě podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání založeného na kreativitě a inovacích. Založení coworkingového centra představuje způsob podpory začínajících podnikatelů, startupů a malých firem z kulturních, kreativních, ale i jiných oborů. 

Záměr spočívá v pronájmu městských prostor provozovateli, který má zkušenost s rozvojem podnikání a zároveň dokáže spolupracovat s městem i krajem. Coworkingové centrum s názvem HUB 123 vzniká v prostorách objektu na Mariánském náměstí 123, kde může poskytovat sdı́lené kancelářské prostory s technickým vybavením a zázemím, ekonomické a právní služby, doplněné řadou nadstavbových aktivit. Centrum bude fungovat na principu sdílené kanceláře, kde má každý své místo a má tak možnost pracovat na svém projektu či záměru. Tento koncept umožňuje začínajícím podnikatelům a malým firmám získat kvalitní pracovní zázemí a díky široké komunitě i cenné kontakty. Koncept centra zároveň reaguje na značný potenciál kulturních a kreativních odvětví na Uherskohradišťsku a vychází vstříc potřebám široké komunity subjektů působících v této oblasti. Tato odvětví – kulturní a kreativní průmysly  – kombinují moderní technologie, kreativitu, kulturu a podnikání. Představují rychle rostoucí odvětví, které vytváří pracovní místa a stimuluje ekonomický růst. Zvýšení nabídky pracovních míst má potenciál přispět k eliminaci odlivu mladých a kvalifikovaných obyvatel města.

Jako zástupce města pro prosazování zájmů v coworkingovém centru byla zastupitelstvem 26. dubna odsouhlasena členka rady Uherského Hradiště, Zuzana Vandame. Provozovatelem bude na základě předkládaného Memoranda Zlínský kreativní klastr, z.s.- první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly. Partnerství města Uherské Hradiště a Zlínského kreativního klastru při provozu coworkingového centra na Mariánském náměstí představuje ekonomicky nejúspornější variantu účasti města, která nevyžaduje zřízení nové organizační složky či příspěvkové organizace.

Organizátoři chtějí centrum otevřít po rozvolnění epidemických opatření, konkrétně jejich záměr směřuje k měsíci červnu a letním prázdninám. Plný program centra by se pak měl rozběhnout v měsíci září. 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x