Ve Valašském Meziříčí kontrolují bezpečnost školních budov

Foto: Město Valašské Meziříčí
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Ve Valašském Meziříčí probíhá v současné době bezpečnostní kontrola na všech mateřských a základních školách zřizovaných městem. Hlavním smyslem akce je odhalit silné a slabé stránky v oblasti zabezpečení budov a navrhnout postupy předcházející vzniku rizikových situací.

Školy a školská zařízení patří mezi takzvané „měkké cíle“. Tento termín se používá pro označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Město Valašské Meziříčí ve spolupráci se Zlínským krajem a Ministerstvem vnitra v současné době realizuje projekt, který má odhalit silné a slabé stránky v oblasti zabezpečení školních budov.

Naší prioritou je bezpečnost dětí a samozřejmě také předcházení možným krizovým událostem. Cílem projektu je tak mimo jiné minimalizace hrozby útoku ozbrojeného agresora,“ uvedla místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Zástupci Asociace Bezpečná škola procházejí jednotlivé školy a hodnotí stávající bezpečnostní situace.Každou školu detailně kontrolují z pohledu možného vniku nežádoucí osoby nejen do areálu, ale také do samotné budovy.

Vycházíme z metodiky Ministerstva vnitra pro vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. Zároveň se však snažíme, aby byla analýza co nejkomplexnější z pohledu bezpečnosti a nabídla vedení škol i městu jasný seznam silných a slabých stránek. Samozřejmostí jsou také doporučení k minimalizaci možných rizik. Neděláme ze škol věznice, ale snažíme se posilovat bezpečnost dětí,“ uvedl prezident Asociace Bezpečná škola Libor Sladký.

Projekt vítá také místostarostka Yvona Wojaczková, která má v gesci právě oblast školství. „Potěšilo mě, že zástupci Asociace Bezpečná škola velmi pozitivně hodnotili fakt, že všechny naše školy mají zabezpečené vstupy. Zároveň jsou zde aktivní vrátní, školníci a další zaměstnanci, kteří kontrolují, aby se do školy nedostal nikdo nepovolaný. Samozřejmě také vítáme každé doporučení odborníků, které povede ke zvýšení bezpečnosti dětí,“ řekla Yvona Wojaczková.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x