Ve Vsetíně se učí téměř stovka ukrajinských dětí. Jak školy jejich začlenění zvládají?

Foto: Město Vsetín
VSETÍN – Na konci dubna navštěvovala některou z mateřských či základních škol ve Vsetíně téměř stovka dětí ukrajinských uprchlíků. Kde jich je nejvíce a jak jednotlivá školská zařízení novou situaci zvládají?

Také vsetínské základní a mateřské školy musely zareagovat na aktuální situaci a postarat se o děti Ukrajinců, kteří sem uprchli před válkou. Zajištění výuky pro ukrajinské děti přineslo školám některé problémy, s nimiž se ale postupně vyrovnaly.

Nyní situaci zvládáme,“ uvedl místostarosta pro školství Tomáš Pifka s tím, že příliv ukrajinských dětí nijak neohrozil ani neohrozí školní a předškolní docházku českých dětí. „Kapacity našich škol jsou dostatečné,“ ubezpečil místostarosta.

O umístění dítěte do mateřské školy projevili Ukrajinci zájem pouze v jednotkách případů. Ke konci dubna měli po jednom v MŠ Trávníky, MŠ Ohrada, MŠ Kobzáňova a tři děti v MŠ Luh.

Od počátku května už máme ukrajinské děti pouze dvě. Jedna rodina se vrátila zpět domů. Další dvě rodiny chtějí na Vsetíně zůstat natrvalo. Rodiče jsou pohodoví, děti šikovné. Žádné problémy s nimi nemáme,“ uvedla ředitelka MŠ Luh Lenka Navrátilová.

V základních školách je ukrajinských dětí o poznání více, v závěru dubna to bylo téměř sedm desítek. Na ZŠ Sychrov navíc funguje tzv. adaptační skupina, kterou navštěvuje 25 dětí. Výuka probíhá většinou v běžných třídách. Počet školáků se však může měnit.

V polovině dubna jsme jich měli 16, čtyři se však s rodiči již vrátili zpět domů,“ řekl na počátku května ředitel ZŠ Trávníky Libor Slováček a dodal, že ti, kteří zůstali, jsou začlenění do kmenových tříd a navíc mají možnost absolvovat dopolední intenzivní výuku češtiny, a to čtyři hodiny týdně.

Adaptační skupinu na ZŠ Sychrov si vzala „pod křídla“ vsetínská firma Stín Kovo, které škola za symbolickou jednu korunu pronajala učební prostory. Navštěvuje ji 25 dětí, z nichž je 10 předškolního věku.

Firma zajistila ukrajinské vyučující pro většinu předmětů, my poskytujeme učitele češtiny a angličtiny. Ve výtvarné a tělesné výchově jsou pak ukrajinské děti integrovány do běžných tříd,“ přiblížila ředitelka školy Pavla Planková a dodala, že část výuky především starších dětí stále probíhá distančním způsobem, kdy se spojí s vyučujícími na Ukrajině.

Těší mne, že zařazení ukrajinských dětí do výuky funguje bez větších potíží a nijak neomezuje vzdělávání ostatních dětí. Věřím, že integrace uprchlíků, kteří u nás budou chtít zůstat, do běžného života ve městě proběhne taktéž bez problémů,“ uzavřel místostarosta Pifka.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x