Ve Zlíně doslova vyroste Přírodní louka Boněcko-mokřad

foto: město Zlín
ZLÍN – Odbor městské zeleně připravuje stavbu Přírodní louky Boněcko-mokřad, která bude realizována před protipovodňovou hrází na Bartošově čtvrti. Zemědělská plocha využívaná k pěstování kukuřice se teď promění v květnaté louky.

Tam, kde původně rostla kukuřice, teď vykvete přírodní louka. Dříve intenzivně hospodářsky využívaná oblast se díky výsadbě stromů a keřů stane životním prostorem pro mnoho druhů hmyzu a bezobratlých. Louky tak poslouží životnímu prostředí i obyvatelům Zlína k relaxaci.

„Založením „Přírodních luk Boněcko“ dojde k vytvoření nejen ekosystému pro růst různých druhů rostlin a pro život mnoho druhů hmyzu, ale také prostoru ke krátkodobé rekreaci obyvatelLouky o celkové výměře 2,40 hektarů budou zelenou protiváhou zastavěnému prostředí Bartošovy čtvrti. Termín dokončení je v srpnu 2022,“ uvedl náměstek primátora města Zlína Bedřich Landsfeld.

Dominantou kvetoucí louky by měl být mokřad, který zvýší různorodost ploch v krajině. Průměrná hloubka vody bude 30 cm a jeho zdrojem bude řeka Dřevnice.

Zahájení první etapy výstavby proběhne v listopadu 2021 výsadbou stromů, poté navážou zemní práce výkopem mokřadu. V dubnu roku 2022 se zahájí druhá etapa. Vybudují se štěrkové trávníky, které vytvoří propojovací pěšiny mezi cyklostezkou, protipovodňovou hrází a mokřadem. Dále budou vysazeny keře, vysety trvalé květnaté louky a osazen drobný mobiliář.

Stavba „Přírodní louky Boněcko – mokřad“ je umístěna do prostoru mezi řeku Dřevnici, železniční trať Vizovice – Otrokovice a protipovodňovou hráz před Bartošovou čtvrtí. Dotčené území je součástí údolní nivy řeky Dřevnice.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x