Ve Zlíně – Přílukách otevřeli nový domov pro osoby se zdravotním postižením

Foto: Zlínský kraj
ZLÍN – Ve zlínských Přílukách byl otevřen nový domov pro osoby se zdravotním postižením. Bydlet v něm bude 18 klientů, kteří doposud využívali služeb Hrádku, domova pro osoby se zdravotním postižením ve Fryštáku.

Rekonstrukce objektu, kde dříve sídlil domov dětí a mládeže, byla po více než dvou letech dokončena letos na podzim. Realizována byla za finanční podpory Zlínského kraje, státního rozpočtu a Evropské unie. Celkové náklady dosáhly 56 milionů korun.

Otevření domova pro osoby se zdravotním postižením v Přílukách je dalším z výsledků projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje, jehož cílem je přebudovat velká ústavní zařízení na menší, komunitní. Transformace sociálních služeb však nespočívá jen v investicích, hlavní je změna myšlení a přístupu ke klientům. Chceme jim umožnit žít co nejpřirozenějším způsobem života,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Hana Ančincová.

Prostory domova jsou tvořeny čtyřmi bytovými jednotkami, které se neliší od běžného bydlení, odpovídají potřebám klientů a jsou uzpůsobené pohybu na vozíku. Vybaven je moderními asistivními technologiemi, například závěsným systémem pro přesun imobilních klientů.

Noví obyvatelé domova v něm budou žít běžným způsobem života, den budou mít zaplněný různými činnostmi ve smyslově podnětném a bohatém prostředí, budou rozvíjet své schopnosti a trávit čas jednoduchými běžnými každodenními činnostmi, které jim budou uzpůsobeny na míru.

Zahájení provozu služby na novém místě je naplánováno od 18. prosince. V současné době bydlí klienti v památkově chráněné vile ve Fryštáku, která není bezbariérová, nejsou zde uzpůsobeny dveře a koupelny pro imobilní klienty na vozíku, klienti žijí ve vícelůžkových pokojích a s nedostatečným sociálním zázemím.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x