Ve Zlíně začala platit nová pravidla pro přidělování bytů

ZLÍN – Od dubna se pronajímání bytů ve vlastnictví města Zlína řídí novými pravidly. Na jejich podobu mělo vliv i Ministerstvo vnitra České republiky, které je v přípravné fázi připomínkovalo.

Přestože jsou pravidla pro bydlení v městských bytech nová, nadále platí, že jsou vstřícná ke slušným nájemníkům. Je jen dobře, že magistrát je stále významným hráčem v oblasti bydlení, že může pomáhat řešit obtížnou bytovou situaci ohroženým skupinám obyvatel, například seniorům, zdravotně handicapovaným nebo maminkám samoživitelkám. Této role se město rozhodně nezříká,“ ujistila Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast bydlení.

Tvorba nových pravidel si vyžádala více než rok příprav, během kterých bylo pozastaveno přijímání žádostí o nájmy v městských bytech. Dle nových pravidel bude město mimo jiné přijímat všechny žádosti o byt, proto zavedlo hodnocení přijatých žádostí ještě předtím, než budou zařazeny do pořadníku.

Cílem daného opatření je zachovat dobrou platební morálku a uspokojivé sousedské vztahy, jelikož největší část z téměř 2000 městských bytů je situována do velkokapacitních domů, které mají více než 100 bytů. Nová pravidla myslí také na občany, kteří tato kritéria nesplňují. Pro ně jsou vyčleněny byty ve vhodných lokalitách.


Od dubna se městské byty dělí do třech kategorií. Jsou to 1) byty s podporovaným nájemným (např. bezbariérové, seniorské nebo sociální), 2) byty dostupné a 3) byty nadstandardní. V případě bezbariérových jsou uvolněné byty nabízeny žadatelům podle pořadníku. Byty nadstandardní budou obsazovány na základě výběrového řízení, kdy bude stanovena minimální výše nájemného a byt bude pronajat fyzické osobě, která nabídne nejvyšší cenu.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x