Ve Zlínském kraji ubylo obyvatel, počet zemřelých je vyšší než narozených

Ilustrační foto (Foto: www.czso.cz)
ZLÍNSKÝ KRAJ - V prvním pololetí letošního roku žilo ve Zlínském kraji celkem 581 331obyvatel, od počátku roku se tak počet obyvatel snížil o 1 224 lidí. Server Zlin.cz o tom informoval mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Jan Cieslar.

Pokles byl způsoben nepříznivým migračním vývojem obyvatel a převahou zemřelých nad narozenými.  Proti stejnému období minulého roku se výrazně zvýšil počet vystěhovalých a mírně narostl i počet zemřelých. Naopak klesl počet přistěhovalých a narozených.

Stěhování i přirozená měna vedly k celkovému úbytku obyvatel, který představoval 1 224 osob a kraj se tak zařadil mezi osm krajů, ve kterých došlo k úbytku obyvatel. V přepočtu na tisíc obyvatel úbytek představoval -4,2 osob a mezi kraji se jednalo po Moravskoslezském kraji o druhý nejvyšší úbytek obyvatel.

Úbytek obyvatel byl v 1. pololetí roku 2020 zjištěn ve všech okresech Zlínského kraje, největší v okrese Uherské Hradiště (-5,5  osob na 1 000 obyvatel).

Ke konci června 2020 bylo ve Zlínském kraji  evidováno 285 214 mužů a 296 117 žen. „Od počátku roku se živě narodilo 2 789 dětí, tedy o 69 méně než za stejné období roku 2019. Počet zemřelých meziročně narostl o 115 osob na 3 312. Přirozenou měnou tedy ubylo v kraji 523 lidí, v přepočtu na tisíc obyvatel to bylo -1,8 osob,“ konstatoval Cieslar.

Záporný přirozený přírůstek byl kromě Prahy zjištěn téměř ve všech krajích, s výjimkou ještě Středočeského a Jihomoravského kraje. V přepočtu na 1 000 obyvatel byla Zlínská hodnota -1,8 třetí nejvyšší.

V 1. pololetí 2020 se živě narodilo 2 789 dětí, z toho 1 428 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 1 307 dětí, tedy 46,9 %. Jako druhé 1 079, tj. 38,7 % a jako třetí a další v pořadí 403, tedy 14,4  % dětí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesl počet živě narozených dětí mimo manželství o 2,8 % na 1 180 dětí. Z celkového počtu živě narozených jde o 42,3 %. Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 40,7 % (Hlavní město Praha) po 63,9 % (Karlovarský kraj), v šesti krajích podíl převyšuje 50% hranici. Ve Zlínském kraji je podíl druhý nejnižší.

Během prvních šesti měsíců roku 2020 zemřelo v kraji 3 312 osob, tedy o 115 více než ve stejném období minulého roku. V přepočtu jde o 11,4 osob na 1 000 obyvatel; mezi kraji se hodnota pohybuje od 9,4 (Hlavní město Praha) po 12,3 osob na 1 000 obyvatel (Karlovarský kraj). Novorozenecká i kojenecká úmrtnost činila 2,2 ‰.

Od počátku roku bylo uzavřeno 703 manželství, tedy 2,4 na 1 000 obyvatel. Nejnižší hodnota (2,4) byla zjištěna v Hlavním městě Praze, Pardubickém a Zlínském kraji. Naopak nejvyšší (2,7) byla v Libereckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

V kraji se za 1. pololetí letošního roku rozvedlo 518 manželství. Na 1 000 obyvatel tak připadá 1,8 rozvodů, tedy druhý nejnižší počet mezi kraji spolu s Hlavním městem Prahou (nejnižší byl v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji, a to 1,7 na 1 000 obyvatel).

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x