Ve zlínských základních školách přibudou nové odborné učebny

Foto: MěÚ Zlin
ZLÍN - Školní výuku na základních školách ve Zlíně zkvalitní nové odborné učebny. K jejich budování město Zlín využívá jak vlastní rozpočtové zdroje, tak i dotační programy Evropského fondu pro regionální rozvoj, serveru Zlin.cz to uvedla za zlínskou radnici Irena Orságová.

Posledním ukončeným projektem zvyšujícím úroveň vybavení pro odborné vzdělávání je projekt Základní škola Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben. Na jeho realizaci město vyčerpalo dotaci přesahující 18,8 milionu korun, přičemž město samotné se podílelo částkou 8,8 milionu korun. Od prosince minulého roku se hned na třech základních školách začal realizovat další projekt – Vybudování učeben řemeslných oborů. Z celkových plánovaných výdajů ve výši cca 4,5 milionu korun bude dotační podíl činit 90 %. Investice se týká ZŠ Zlín, Slovenská 3076, ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 a ZŠ, Štefánikova 2514.

„Naší snahou je rozvoj technického myšlení, tvořivosti, ale i praktických dovedností našich žáků, které zvýší jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Snaha o rozšíření a zkvalitnění výuky u odborných předmětů či zařazení praktické výuky však často naráží kromě nedostatku financí i na zastaralé vybavení či nedostatečné prostory. Jsme rádi, že se nám s pomocí unijních dotací daří vybavení škol pro odborné vzdělávání vylepšovat,“ sdělila náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová, do jejíž kompetence spadá oblast školství.

Jak dále upřesnila, po úspěšném vybudování dvoupodlažní přístavby čtyř odborných učeben ke stávající základní škole Kvítková, včetně zajištění propojení počítačů a dalších elektronických zařízení v počítačové síti školy, pokračuje město na projektu rekonstrukce a pořízení potřebného vybavení učeben k výuce technických a řemeslných oborů na dalších třech základních školách ve Zlíně. „Nově v nich vznikne i zázemí cvičné kuchyně.  Součástí projektu je i zajištění bezbariérové dostupnosti prostřednictvím pořízení kompenzačních pomůcek (schodolezů) a vybudování bezbariérového WC,“ doplnila Francová.

Město má ve stádiu příprav již další projekt, který momentálně čeká na schválení. Projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně s rozpočtem cca 70 milionů korun bude dotován bezmála 60 miliony korun. Cílem projektu je zajištění potřebné úrovně vybavení pro odborné vzdělávání v oblasti komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy.

Zvýšení kvality vzdělávání v cizích jazycích, znalost digitálních technologií a přírodních věd je – kromě zvyšování praktických dovedností žáků – další preferenčním směrem, kterým se investice do školství ve Zlíně ubírají,“ dodala Kateřina Francová.

Konkrétně se bude jednat o stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti a zajištění vnitřní konektivity. Projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně se bude realizovat v deseti základních školách ve Zlíně zřizovaných městem.

Sponzorem článku je společnost Allmedica s.r.o.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x