Vedení otrokovické radnice diskutovalo s obyvateli Kvítkovic o jejich problémech

Foto: MěÚ Otrokovice
OTROKOVICE - Vedení otrokovické radnice se setkalo s kvítkovickými obyvateli. Ty nejvíce trápí dostavba jihovýchodního obchvatu D55, serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí města Romana Pastuszková.

Starostka města Hana Večerková s členy Rady města Otrokovice a členy komise pro místní část Kvítkovice a Letiště pozvala veřejnost k osobnímu setkání. Dorazilo asi 50 lidí.

V úvodu starostka popsala význam komisí pro místní části a vyjmenovala způsoby možnosti navázání komunikace občanů s vedením města. Připomněla také webovou aplikaci Hlášení závad, která nyní funguje jeden rok. Dále shrnula, co se v Kvítkovicích a blízkém okolí v posledním období vybudovalo a co se v následujícím období plánuje.

V současné době čeká na kolaudaci zbrusu nové dětské hřiště, které se letos vybudovalo vedle již dokončeného víceúčelového hřiště. Provedla se rekonstrukce obrubníků a povrchu zastávky MHD v ulici Zlínská. V lokalitě Hálkova, Dubnická, Nivy a Padělky je realizována zóna 30, včetně polštářů. Na místním hřbitově se rekonstruují hlavní přístupové komunikace k pietní síni, plánuje se celkové rozšíření hřbitova, v této souvislosti bude rozšířeno také parkoviště před hřbitovem, pokračuje se v opravách chodníků v areálu hřbitova a zpracovává se studie úpravy interiéru pietní síně. „Z připravovaných akcí můžu vyjmenovat například projekty na přechody pro chodce, výstavbu parkovacích stání, doplnění chodníků atd. V lokalitě Letiště máme připravenou studii na změnu dopravního řešení, k němuž ještě bude svoláno samostatné jednání s občany,“ vyjmenovala Hana Večerková. Dále informovala, že pohořelická křižovatka bude puštěna do předčasného užívání koncem října či v listopadu.

V druhé části besedy dostali slovo obyvatelé Kvítkovic a Letiště. Nejpalčivějším tématem byla dostavba jihovýchodního obchvatu D55 a s tím související protierozní opatření, která by v budoucnu měla zabránit při přívalových deštích vyplavování domů zdejších obyvatel. Navazující připomínkou bylo upozornění na neutěšený stav kanalizace. Kvítkovické rovněž trápí zvýšená doprava a s tím související stav chodníků a nedostatek vyznačených přechodů pro chodce.

Z oblasti Letiště si obyvatelé postěžovali na špatné parkovací podmínky a rovněž je trápí stav kanalizace. Neméně výrazným tématem byla nová výstavba bytového domu soukromého investora v ulici Spojovací. „Snažila jsem se odpovědět a reagovat na většinu dotazů a připomínek. O většině těchto problémů, se kterými se místní potýkají, víme, a snažíme se podnikat veškeré kroky k tomu, abychom místním vyšli vstříc. Bohužel většina z těchto „akcí“ má jiného investora než je město Otrokovice a realizuje se na jejich pozemku. Město Otrokovice je pouze účastníkem správních řízení, případně bývá přizváno k jednání, ale má velmi omezené pravomoci a kompetence. Každopádně se snažíme vyjednávat tak, aby byly vždy upřednostněny zájmy našich obyvatel,“ uzavřela starostka.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x