Vedení Zlína není se sdílenými koloběžkami spokojeno

Ilustrační foto
ZLÍN – Sdílená kola fungují ve Zlíně už několik měsíců. Vnímaví obyvatelé a návštěvníci si už jistě všimli, že v ulicích města v posledních dnech přibyly také sdílené elektrokoloběžky. Vedení města má však k nové službě značné výhrady.

V těchto dnech se ve městě začaly objevovat sdílené elektrokoloběžky. Na rozdíl od sdílených kol Nextbike, kde radnice platí lidem prvních 15 minut jízdy zdarma, není do této nabízené služby město Zlín nijak zapojeno. Také proto naráží hned na začátku na problémy ze strany provozovatele.

Dosavadní rozmístění koloběžek nebylo městem schváleno a kvůli některým nevhodně zvoleným lokalitám tak může docházet k nežádoucímu blokování veřejného prostoru. „Některá stanoviště jsou provozovatelem umístěna naprosto špatně, kdy kromě způsobení vizuálního smogu ohrožují chodce, cyklisty a místy i bezpečnost dopravy. Takový vstup provozovatele do města považuji za naprosto neseriózní, a proto jsem jej kontaktoval s důrazným apelem na vzájemnou komunikaci a zejména nápravu vzniklé situace,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.

Podle primátorových slov provozovatel projevil vůli situaci vyřešit, takže v nejbližší době by se měla umístění stanovišť optimalizovat. Vedení města zároveň občany města vyzývá, aby o nevhodně umístěných elektrokoloběžkách informovali městského cyklokoordinátora Lukáše Fabiána. Díky těmto podnětům bude moci město Zlín společně s provozovatelem najít řešení, které bude ve prospěch co největšímu počtu občanů města.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x